22 Αυγ 2014

Καταμετρήσεις ορνιθοπανίδας στο Δέλτα Καλαμά

Μετρήσεις ορνιθοπανίδας πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014 στο Δέλτα Καλαμά στην παλιά και νέα εκβολή και στους υγρότοπους που παρέμειναν πλημμυρισμένοι λόγω των καιρικών συνθηκών κατά τους θερινούς μήνες.
Παρατηρήθηκαν δεκάδες είδη πουλιών μεταναστευτικών και αναπαραγόμενων από το προσωπικό του Φορέα. Σημαντικοί αριθμοί ειδών όπως: Φαλαρίδα (Fulica atra), Γελαδάρης (Bubulcus ibis), Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea), Φοινικόπτερα (Phoenicopterus ruber), Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea), Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus), Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta), Κορμοράνοι (Phalacrocorax carbo) Αργυροτσικνιάς (Casmerodius albus), Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides), Πρασινοκέφαλη πάπια (Anas platyrhynchos), Σαρσέλες (Anas querquedula), ΣφυριχτέςΔασότρυγγας (Tringa ochropus), Ακτίτης (Actitis hypoleucos), Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus), Χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia) κ.α μεταξύ των οποίων εκατοντάδες πελεκάνοι του είδους Pelecanus crispus και ένας μοναδικός Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα από το τηλεσκόπιο του φορέα.


Εικ.1,2,3 Παλιές εκβολές

Εικ.2

Εικ.3

Πελεκάνοι παλιές εκβολές

πελεκάνοι παλιές εκβολές

Υγρότοποι στο Δέλτα Καλαμα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου