26 Νοε 2018

Επίσκεψη μαθητών από το Δημοτικό σχολείο Γραμμενίτσας στο Κέντρο Πληροφόρησης Αχέροντα

Την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018,  30 μαθητές από το Δημοτικό σχολείο Γραμμενίτσας Άρτας  βρέθηκαν στο κέντρο πληροφόρησης Αχέροντα στην Αμμουδιά όπου πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στην έκθεση του κέντρου και προβλήθηκε ντοκιμαντέρ που αφορούσε τις προστατευόμενες περιοχές. Στην συνέχεια απασχολήθηκαν  με διάφορες δραστηριότητες όπως κατασκευές - ζωγραφιές αφιερωμένες στα χελιδόνια.


13 Νοε 2018

Δημοσιοποίηση της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου BIOPROSPECT


Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας “INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020” υλοποιείται το έργο με το ακρωνύμιο :

  BIOPROSPECT
Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested areas.
 Διατήρηση και αειφόρος κεφαλαιοποίηση της βιοποικιλότητας στις δασικές
περιοχές.


Σκοπός του έργου είναι η συμβολή στην έρευνα και τεκμηρίωση της αξίας της
βιοποικιλότητας των προστατευόμενων δασικών περιοχών στην Βαλκανική και τη
Μεσόγειο. Αυτό επιτυγχάνεται με την εκτίμηση των τάσεων, τη χαρτογράφηση, τη
μοντελοποίηση και την οικονομική αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών,
καθώς και της βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων.
Μέσω των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του BIOPROSPECT, οι εταίροι
του έργου μοιράζονται επιστημονικές γνώσεις, υφιστάμενες πρακτικές
διαχείρισης δασών, πολιτικές και κανονισμούς, αναπτύσσουν κοινά εργαλεία
για την οικονομική αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και της
βιοποικιλότητας των δασικών περιοχών. Με έμφαση στη διασυνοριακή δασική
βιοποικιλότητα, θα συμβάλουν στην κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για τη
διακυβέρνηση των περιοχών, δίνοντας προτεραιότητα στη διατήρηση και αειφόρο
ανάπτυξη τους.

Το έργο αφορά τη διατήρηση και αειφόρο κεφαλαιοποίηση της βιοποικιλότητας στις δασικές περιοχές και υλοποιείται στο πλαίσιο του INTERREG Βαλκάνια- Μεσόγειος.
Περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο: 

12 Νοε 2018

Απαγόρευση αλιείας πέστροφας σε όλες τις λίμνες και τα ποτάμια της Περιφέρειας Ηπείρου

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι το ψάρεμα της πέστροφας απαγορεύεται σε όλες τις λίμνες και τα ποτάμια της Περιφέρειας Ηπείρου από 1η Νοεμβρίου τρέχοντος έτους έως 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Β.Δ. 142/1971 (ΦΕΚ 49/Α΄/12-3-1971).
Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της αλιευτικής νομοθεσίας

2 Νοε 2018

Ανοιχτή επιστολή προς τις κρατικές υπηρεσίες, τους τοπικούς φορείς, τους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών καθώς και κάθε φιλοπρόοδο πολίτη σχετικά με την έκδοση των αποφάσεων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας με αριθμούς 142593/2018 (ΦΕΚ 4515/Β’) και 142600/2018 (ΦΕΚ 4516/Β’) που δημιουργούν νέα δεδομένα όσον αφορά τη θεσμική ρύθμιση του κυνηγιού στο Δέλτα Καλαμά.

Διαβάστε την εδώ