2 Φεβ 2021

Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών 2021


Πιστός στο ετήσιο ραντεβού μεσοχειμωνιάτικων καταμετρήσεων υδρόβιων πουλιών (ΜΕΚΥΠ), παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω Covid-19, ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας (ΦΔΚΑΚ), πραγματοποίησε σάρωση όλων των περιοχών αρμοδιότητας του, με την τήρηση πάντα όλων των μέτρων προφύλαξης. Υπήρξαν ικανοποιητικές καταγραφές από όλα τα υδρόβια είδη, με σημαντική παρατήρηση της παγκοσμίως απειλούμενης βαλτόπαπιας (Aythya nyroca) μεταξύ άλλων χηνόμορφων. Αρκετά ήταν και τα παρυδάτια είδη με πολυάριθμη την οικογένεια των Σκολοπακίδων (Scolopacidae). Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία όλων των ειδών ερωδιόμορφων και ιδιαίτερα του κρυπτοτσικνιά (Ardeola ralloides), ενός μικρού μεγέθους ερωδιού που στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων ζώων της Ελλάδος βρίσκεται στην κατηγορία Τρωτό (VUlnerable). Δε λείπουν βέβαια, όπως κάθε χρόνο τα αρπακτικά που είτε διαχειμάζουν είτε είναι χειμερινοί επισκέπτες των προστατευόμενων περιοχών, όπως για παράδειγμα η γερακίνα (Buteo buteo), ο καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus), o χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus), ο ψαραετός (Pandion haliaetus) καθώς και ο παγκοσμίως απειλούμενος (VU) Στικταετός (Clanga clanga). Για πρώτη φορά παρατηρήθηκαν επίσης λεπτόραμφοι γλάροι (Larus genei), για τους οποίους γνωρίζουμε ότι είναι σπάνιοι χειμερινοί επισκέπτες κατά τη χειμερινή μετανάστευση. Τέλος, εξαιρετικό θέαμα προσφέρουν τα εκατοντάδες φοινικόπτερα που βρίσκουν τροφή αυτήν την περίοδο στις ρηχές λιμνοθάλασσες του Δέλτα Καλαμά.


Οι ΜΕΚΥΠ αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου προγράμματος της Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands International) υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ), όπου συμμετέχουν ορνιθοπαρατηρητές, περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών από όλη την Ελλάδα, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα μετρήσεις, κυρίως υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών που διαχειμάζουν στους υγρότοπους, αλλά και αρπακτικά. Διενεργούνται σε περισσότερους από 160 υγροτόπους και αποτελούν ένα από τα μακροβιότερα προγράμματα παρακολούθησης πληθυσμών πουλιών στην Ελλάδα ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται να αποσκοπούν σε έναν σχεδιασμό μέτρων διαχείρισης και προστασίας, διατήρησης των πτηνών στα οποία παρατηρούνται μειωτικές τάσεις.

 Η γνώση, ωστόσο, της ποσοτικής και ποιοτικής παρουσίας ποικίλων ειδών ορνιθοπανίδας σε ένα σύμπλεγμα υγροτόπων, όπως αυτών που εμφανίζονται στις περιοχές διαχείρισης του ΦΔΚΑΚ (λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες κ.α.), αποτελεί ισχυρή απόδειξη της σημαντικότητας των οικοσυστημάτων και των τύπων οικοτόπων που φιλοξενούν, αναδεικνύοντας τα πουλιά ως έναν σπουδαίο δείκτη υγείας όλων των προστατευόμενων ενδιαιτημάτων. Αξίζει λοιπόν να τα προστατέψουμε και να συμβάλλουμε στη διατήρηση του βιότοπου τους που αποτελεί το καταφύγιο, τον τόπο διατροφής αλλά και ανάπαυσής από τα μεγάλα ταξίδια τους. 

30 Νοε 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Συνάντηση δικτύωσης για την προστασία και διατήρηση των αργυροπελεκάνων του δυτικού άξονα του Ελλαδικού χώρου από τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

          Συνάντηση δικτύωσης για την προστασία και διατήρηση των αργυροπελεκάνων του δυτικού άξονα του Ελλαδικού χώρου από τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

 

 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων (ΦΔ/ΛΜ-ΑΟ),  διοργάνωσε με επιτυχία την 2η συνάντηση δικτύωσης με θέμα την προστασία και διατήρηση των πληθυσμών των Αργυροπελεκάνων (Pelecanus Crispus), του δυτικού άξονα του Ελλαδικού χώρου σε επίπεδο Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιεχών (ΦΔΠΠ), στα πλαίσια του πακέτου εργασίας Π.Ε. 2.2. «Δικτύωση με το εσωτερικό» του Υποέργου 1 «Δράσεις βελτίωσης του καθεστώτος διατήρησης της περιοχής ευθύνης του ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων» της Πράξης:  «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων, για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5032671 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020)».

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020. Είχε προγραμματιστεί αρχικά να λάβει χώρα στο Κέντρο Πληροφόρησης του ΦΔ/ΛΜ-ΑΟ στο Αιτωλικό, ωστόσο, σεβόμενοι τα έκτακτα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό εξάπλωσης της covid-19 και θέτοντας σε προτεραιότητα την ασφάλεια της δημόσιας υγείας, ο ΦΔ/ΛΜ-ΑΟ προχώρησε σε πραγματοποίηση της συνάντησης μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

Στη συνάντηση δικτύωσης συμμετείχαν στελέχη από τους ΦΔΠΠ και συγκεκριμένα: Από το ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων, από τον ΦΔ Υγροτόπων  Κοτυχίου–Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου, από τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου–Λευκάδας, από τον ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά–Αχέροντα–Κέρκυρας, καθώς και ειδικοί επιστήμονες του χώρου, όπως ο κ. Κατσαδωράκης Γιώργος, Βιολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Δρ Οικολογίας, ειδικός σε θέματα διαχείρισης υγροτόπων και προστατευόμενων περιοχών και η κα. Μανόλια Βουγιούκαλου,  εκ μέρους της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους ΦΔΠΠ με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με την προστασία και διατήρηση του πληθυσμού του είδους Pelecanus crispus. Σκοπός της 2ης συνάντησης ήταν η έγκριση των πρακτικών της 1ης συνάντησης, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Monitoring από τους ΦΔΠΠ του Δυτικού Άξονα καθώς και η οριστικοποίηση του Δελτίου   καταγραφής παρακολούθησης και  των κοινών προδιαγραφών για δακτυλίδια, δορυφορικούς πομπούς και πλατφόρμα παρακολούθησης.

Την έναρξη της συνάντησης πραγματοποίησε ο κ. Ιωάννης Σελιμάς, Περιβαλλοντολόγος-M.Sc και Συντονιστής του ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων, ο οποίος καλωσόρισε όλους τους συμμετέχοντες στην συνάντηση και παρουσίασε συνοπτικά τον σκοπό της 2ης τεχνικής συνάντησης. Στην συνέχεια, η κα. Γεωργία Καραμπέρου, Δασολόγος και Συντονίστρια του ΦΔ Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού κόλπου , ανακοίνωσε την ομόφωνη έγκριση των πρακτικών της 1ης συνάντησης. Έπειτα, οι εκπρόσωποι των Φορέων που συμμετείχαν, παρουσίασαν συνοπτικά τα αποτελέσματα του monitoring του Δυτικού Άξονα. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Ιωάννης Κασβίκης, Περιβαλλοντολόγο-M.Sc, από το ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων, παρουσίασε ερευνητικά στοιχεία καταγραφής των αποικιών και τους κινδύνους και τις απειλές που αντιμετωπίζει το είδος των Αργυροπελεκάνων. Στην συνέχεια ο κ. Δημήτρης Μπαρέλος Συντονιστής του  ΦΔ Υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου-Λευκάδας παρουσίασε συνοπτικά στατιστικά στοιχεία για την παρουσία των Αργυροπελεκάνων στις διάφορες περιοχές του Αμβρακικού. Η κα. Αλεξάνδρα Αναγνωστοπούλου, Δασολόγος, στέλεχος του ΦΔ  Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου, εν συνεχεία της προηγούμενης συνάντησης παρέθεσε τα νέα στοιχεία των κοινών καταγραφών και τα αποτελέσματα των κοινών παρακολουθήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τους μήνες  Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020. Ακολούθησε η παρουσίαση της κας. Συντιχάκης Εύης, Βιολόγος M.Sc., ως εκπρόσωπος του Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας, η οποία παρέθεσε τα στοιχεία διαχειμάζοντος πληθυσμού, αποτελέσματα καταγραφής και ιστορικά στοιχεία από μετρήσεις δεκαετίας στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΚΑΚ. Στην συνέχεια, ο κ. Γιώργος  Κατσαδωράκης ανέλαβε την επεξήγηση της οριστικοποίησης του δελτίου καταγραφής παρακολούθησης, τονίζοντας ότι για την σωστή καταγραφή των δεδομένων θα πρέπει πρώτα να υπάρχει σαφής κατανόηση των ζητούμενων πληροφοριών. Έπειτα τον λόγο πήρε η κα. Μανόλια Βουγιούκαλου, εκ μέρους της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα δελτία καταγραφής, χρησιμοποιούνται στις αναφορές της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τα προστατευόμενα είδη πτηνών που βρίσκονται στον Ελλαδικό χώρο. Ακολουθήσαν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και συζητήσεις δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων.

Τέλος, συμφωνήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν από τους συμμετέχοντες, κοινές προδιαγραφές για δακτυλίδια, δορυφορικούς πομπούς και πλατφόρμα παρακολούθησης, ενώ συμφωνήθηκε να σχεδιαστεί ένα απλοποιημένο και ολοκληρωμένο κοινό πρωτόκολλο δελτίου με βάση τα όσα εισηγήθηκαν η κα. Βουγιούκαλου και ο κ. Κατσαδωράκης, με σκοπό να οριστικοποιηθεί στην επόμενη συνάντηση.

Αφού αναπτύχθηκε η θεματολογία της επόμενης συνάντησης, η 2η τεχνική συνάντηση εργασίας ολοκληρώθηκε με τον κ. Ιωάννη Κασβίκη να ευχαριστεί τους συμμετέχοντες και φορείς, ανανεώνοντας το ραντεβού της επόμενης συνάντησης στις αρχές της Άνοιξης 2021.


 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης