11 Δεκ 2014

Θέαση Βασιλαετού (Aquila heliaca) στο Δέλτα Καλαμά


Στις 24 Νοεμβρίου 2014 το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης κατά την διάρκεια επόπτευσης στο Δέλτα Καλαμά, παρατήρησε το σπάνιο αρπακτικό Βασιλαετό (Aquila heliaca).
O Βασιλαετός (Aquila heliaca) είναι κυρίως αποδημητικό είδος και σημαντικό μέρος του ευρωπαϊκού πληθυσμού του, ξεχειμωνιάζει στη Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα, άτομα από βορειότερες χώρες, στην πλειοψηφία τους ανώριμα, επισκέπτονται και μερικά ξεχειμωνιάζουν, σ’ αρκετούς μεγάλους υγροτόπους όπως το Δέλτα του Καλαμά, τη Λίμνη Κερκίνη, τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και τα Δέλτα του Έβρου και του Αξιού αλλά και την Κρήτη. Κατά τη μετανάστευση παρατηρείται, πάντα σε μικρούς αριθμούς, ακόμη και στην Πελοπόννησο αλλά και σε μερικά νησιά.

Στην Ελλάδα, κατατάσσεται, βάσει του Κόκκινου Βιβλίου, στα Κινδυνεύοντα Eίδη και είναι πλέον αμφίβολο εάν εξακολουθεί να φωλιάζει.

Η χώρα μας είναι υποχρεωμένη, βάσει του Σχέδιου Δράσης (Action Plan), να προβεί σε:
  1. Επέκταση του δικτύου προστατευόμενων περιοχών και στη διαχείριση των βασικών θέσεων του είδους,
  2. Προώθηση ενός σχεδίου αποκατάστασης του Βασιλαετού,
  3. Χαρακτηρισμός των περιοχών στις οποίες εμφανίζεται (αναπαράγεται ή ξεχειμωνιάζει) ο Βασιλαετός ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας (SPA) βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ,
  4. Εφαρμογή της απαγόρευσης χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων,
  5. Έρευνα της παλιάς κατανομής του είδους,
  6. Στενή παρακολούθηση (monitoring) της αναπαραγωγής του Βασιλαετού και
  7. Δράση για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ειδικά για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το είδος με το κυνήγι.

27 Νοε 2014

Καταμετρήσεις στο Δέλτα Καλαμά στις 26-11-2014

Καταμετρήσεις που έλαβαν χώρα στις 26-11-2014 από το επιστημονικό προσωπικό και το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης στην περιοχή του Δέλτα Καλαμά όπου παρατηρήθηκαν πολλά είδη ορνιθοπανίδας, κάποια από αυτά φαίνονται στις παρακάτω φωτογραφίες.

Εικόνα 1,2, Δέλτα Καλαμά


Εικόνα 2

Εικόνα 3,4,5 Φλαμίνγκο (Phoenicopterus roseus)

Εικόνα 4

Εικόνα 5

Εικόνα 6,7,8, Θαλασσοπρίστες (Mergus serrator)


Εικόνα 7

Εικόνα 8

Εικόνα 9,10,11,12,  Βαρβάρες (Tadorna tadorna)

Εικόνα 10

Εικόνα 11


Εικόνα 12

Παρατήρηση διαφόρων ειδών ορνιθοπανίδας στο Δέλτα Καλαμά

Στις 24 Νοεμβρίου 2014 το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης κατά την διάρκεια επόπτευσης  στο Δέλτα Καλαμά, παρατήρησε  αργυροπελεκάνους (Pelecanus crispus),κορμοράνους (Phalacrocorax carbo), χουλιαρομύτες(Platalea leucorodia),αργυροτσικνιάδες(Casmerodius albus),  στικταετούς (Aquila clanga), καστανοκέφαλους γλάρους (Larus ridibundus), σφυρικτάρια (Anas penelope) και πολλά άλλα είδη ορνιθοπανίδας.


Εικόνα 1,2,3,4 Παρέα κορμοράνων (Phalacrocorax carbo) αργυροτσικνιάδων (Casmerodius albus) και χουλιαρομύτων (Platalea leucorodia)Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 5

Εικόνα 6,7,8,9 Σφυρικτάρια (Anas penelope)

Εικόνα 7Εικόνα 8

Εικόνα 9

Εικόνα 10Εικόνα 11, 12 Καστανοκέφαλος γλάρος (Larus ridibundus)Εικόνα 12

Εικόνα 13, 14, 15, 16  Κορμοράνοι (Phalacrocorax carbo)  και αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus)

Εικόνα 14

Εικόνα 15

Εικόνα 16