16 Φεβ 2017

Νεκρά ζώα στον Κωκυτό


Νεκρά ζώα, 6-8 πρόβατα, εντοπίστηκαν από τους Φύλακες του Φορέα Διαχείρισης, στην κοίτη του ποταμού Κωκυτού, βόρεια του οικισμού της Κυψέλης. Κατόπιν ενημέρωσης του Δήμου Πάργας υπήρξε άμεση ανταπόκριση και προέβη στην απομάκρυνση τους από την κοίτη του ποταμού.
Ωστόσο φαίνεται ότι η ανεξέλεγκτη απόθεση νεκρών ζώων σε φυσικούς αποδέκτες αποτελεί συνήθη τακτική, καθώς έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές κατά το παρελθόν, αγνοώντας τους κινδύνους που εγκυμονεί μια  τέτοια  ενέργεια.
Η απόθεση νεκρών ζώων στο φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα σε υδάτινα οικοσυστήματα ενέχει κινδύνους, πρωτίστως για την δημόσια υγεία καθώς μπορεί να προκληθεί μόλυνση των υδάτων και άμεση διασπορά των παθογόνων οργανισμών.
Η επιβάρυνση των υδάτων με παθογόνους μικροοργανισμούς (π.χ. κολοβακτηρίδια), αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για μετάδοση ασθενειών τόσο στον άνθρωπο όσο και σε άλλους ζωικούς ή φυτικούς οργανισμούς.
Η ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τους κινδύνους που ενέχουν τέτοιες ενέργειες αλλά κι η δημιουργία χώρων για την απόθεση των νεκρών ζώων θα  πρέπει να αποτελέσουν άμεση προτεραιότητα για τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και να αποφεύγεται η  υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Η συνεργασία των τοπικών αρχών με τις συναρμόδιες υπηρεσίες είναι αναγκαία ώστε να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος και οι ίδιοι οι κάτοικοι των περιοχών να είναι αρωγοί στην προσπάθεια για την αποτροπή τέτοιων ανεξέλεγκτων και αυθαίρετων ενεργειών στο μέλλον. 6 Φεβ 2017

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 2016-2017

Οι παρακάτω αριθμοί αφορούν στις μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις (ΜΕΚΥΠ) στο σύνολο των προστατευόμενων υγροτοπικών περιοχών NATURA2000 εντός και εκτός χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔΑΚ (Φορέας Διαχείρισης Αχέροντα και Καλαμά).
 Ο πίνακας που ακολουθεί αφορά στους αριθμούς ανά έτος και κατηγορία ορνιθοπανίδας στο σύνολο των υγροτοπικών περιοχών NATURA2000 Εκβολές Καλαμά, Εκβολές Αχέροντα, Έλος Καλοδικίου, Λίμνη Προντάνη και Λίμνη Λιμνοπούλα. Συνολικά καταμετρήθηκαν 10661 πουλιά κατά το έτος 2016 και 27467 το 2017. Παρατηρούμε δηλαδή «τριπλασιασμό» σχεδόν των πουλιών παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τις μετρήσεις τον Ιανουάριο του 2017. Τα πουλιά αυτά βρίσκουν τροφή στις πλούσιες υγροτοπικές εκτάσεις των προστατευόμενων περιοχών της Θεσπρωτίας προερχόμενα από βορειότερες και κεντρικές περιοχές τις Ευρώπης όπου επικρατεί ψύχος. Για το λόγο αυτό, οι μετρήσεις του 2016 παρουσιάζονται πολύ χαμηλότερες εξαιτίας των ήπιων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν τότε στο μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης.


    Αν κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ των δυο ετών στις ομάδες ορνιθοπανίδας που καταμετρήθηκαν μπορούμε να συμπεράνουμε μια μεγάλη αύξηση κυρίως στα χηνόμορφα, στις φαλαρίδες και στα χαραδριόμορφα. Επίσης το 2017 παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός φοινικόπτερων (604) για πρώτη φορά από το 2008 (401 άτομα).


  Εξετάζοντας αναλυτικότερα κάθε υγροτοπική περιοχή NATURA 2000 στην οποία πραγματοποιήθηκαν μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις, παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση πουλιών στο Δέλτα Καλαμά ενώ στις υπόλοιπες περιοχές εντός χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔΑΚ (Δέλτα Αχέροντα και Έλος Καλοδικίου) αλλά και εκτός χωρικής αρμοδιότητας (Λίμνη Προντάνη και Λιμνοπούλα) τα νούμερα παραμένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2016.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΚΥΠ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 2007-2017

Συνοψίζοντας, οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις που πραγματοποιούνται στη Θεσπρωτία από το 2007 έως σήμερα έχουν αποδείξει την ολοένα αυξανόμενη παρουσία εκατοντάδων ειδών ορνιθοπανίδας, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντικότητα των υγροτόπων Natura 2000 και την αποτελεσματικότητα επόπτευσης και διαχείρισης αυτών των περιοχών από τον Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά.
Η διαχείριση των ειδών αυτών και των ενδιαιτημάτων τους με σκοπό την εξασφάλιση της διατήρησης ή και αύξησης των πληθυσμών τους επηρεάζει –όπως είναι αναμενόμενο- και μια πληθώρα επιπρόσθετων ειδών, υδρόβιων/παρυδάτιων ή μη τα οποία χρησιμοποιούν τα ίδια ενδιαιτήματα.

Όπως μπορούμε να δούμε και στα παρακάτω γραφήματα, οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις της περιόδου 2011-2017 σε σχέση με εκείνες της περιόδου 2007-2010 παρουσιάζουν μεγάλες αριθμητικές διαφορές που οφείλονται όχι μόνο στην συστηματικότητα των καταμετρήσεων αλλά και στη καλύτερη διαχείριση/διατήρηση των ενδιαιτημάτων της υδρόβιας ορνιθοπανίδας που διαβιεί, μεταναστεύει αλλά και επιλέγει να φωλιάζει στη θεσπρωτική γη.

ΕΥΡΕΣΗ ΝΕΚΡΗΣ ΒΙΔΡΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΝΑΚΟΛΗΣ


Στις 2 Φεβρουαρίου 2017 εντοπίστηκε νεκρή βίδρα στο ύψος του 7ου χμ. Ηγουμενίτσας- Σαγιάδας με εμφανή σημάδια χτυπήματος από διερχόμενο όχημα.
Η πηγή και ο παρακείμενος βάλτος της Ανάκολης βρίσκεται στο Β-Α άκρο του κάμπου της Κεστρίνης πλησίον του επαρχιακού δρόμου Ηγουμενίτσας - Σαγιάδας. Είναι μια πηγή με αργή ροή νερού που δημιουργεί ελώδη περιοχή και διαρρέει προς τα δυτικά της πεδιάδας μέσω ρέματος. Χαρακτηρίζεται από πλούσια υδρόβια βλάστηση κυρίως φραγμιτών και έχει ιλυώδες υπόστρωμα. Πλέον η παλιά κοίτη δεν τροφοδοτείται καθόλου από το νερό του ποταμού Καλαμά, παρά μόνο από το μοναδικό «φρέσκο» νερό που προέρχεται από τις πηγές της Ανάκολης. Το παρακείμενο μικροϋδάτινο οικοσύστημα (έλος ανατολικά του κεντρικού δρόμου) σε μικρή απόσταση (≈500μ.) από την πηγή της Ανάκολης καλύπτει έκταση μερικών εκατοντάδων τ.μ. και γειτνιάζει με ελαιοκαλλιέργειες. 
Η βίδρα (Lutra lutra), ένα υδρόβιο θηλαστικό και μοναχικό είδος (εξαιρείται η περίοδος αναπαραγωγής) και αποτελεί το κορυφαίο αρπακτικό των υδάτινων οικοσυστημάτων. Θεωρείται ένα από τα σπανιότερα και πιο απειλούμενα θηλαστικά της Ευρώπης. Αποτελεί σημαντικό δείκτη υγείας των υδάτων και γι’ αυτό προστατεύεται αυστηρά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Το άτυχο ζώο συλλέχτηκε -με όλες τις προφυλάξεις που απαιτεί η συλλογή νεκρών ζώων- και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για αρσενική βίδρα, μήκους 1,08 μέτρων, βάρους περίπου 8 κιλών. Πραγματοποιήθηκε λήψη δείγματος ιστού για επιστημονικούς σκοπούς ενώ θα γίνει συλλογή οστεολογικού υλικού  για οστεομετρικές αναλύσεις (Φωτογραφίες).
Στο συγκεκριμένο σημείο έχει αυξηθεί ο αριθμός σύγκρουσης άγριων ζώων με διερχόμενα οχήματα και για το λόγο αυτό ο ΦΔ Αχέροντα Καλαμά σκοπεύει να τοποθετήσει πινακίδα ενημέρωσης των οδηγών για την ενδεχόμενη διέλευση άγριων ζώων ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα ατυχήματα.
Ο ΦΔ Αχέροντα Καλαμά ευχαριστεί τον επιστημονικό υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο του ΦΔΕΔ Σαμαριάς, Δρ. Π. Λυμπεράκη για την πολύτιμη βοήθειά του σχετικά με τη διαδικασία λήψης δειγμάτων και διατήρησης του ζώου για περαιτέρω μελέτη.


Εικόνα 1: Η ευρύτερη περιοχή της Ανάκολης Εικόνα 2: Δορυφορικό απόσπασμα όπου φαίνεται το σημείο εύρεσης της νεκρής βίδρας πλησίον του Έλους Ανάκολης (γαλάζιο πολύγωνο) και των πηγών (κόκκινο σημείο)


3 Φεβ 2017

ZOOTECHNIA 2017Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με την ημερίδα του ΓΕΩΤΕΕ που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ZOOTECHNIA 2017  στο κάτωθι link:

http://www.livezone.gr/event/

2 Φεβ 2017

Δελτίο τύπου - Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2017

                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά  με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων διοργάνωσε εκδήλωση σε συνεργασία με την ΛΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στις 31 Ιανουαρίου 2017 με τη συμμετοχή της Β’ τάξης του 3ου Δημοτικού σχολείου Ηγουμενίτσας στον Πύργο Ραγίου και στη λιμνοθάλασσα Βατάτσα. Τα παιδιά είχαν την δυνατότητα να ξεναγηθούν και να ενημερωθούν για την αρχαιολογική και πολιτιστική αξία του Πύργου Ραγίου και να κατανοήσουν την υψηλή οικολογική αξία των υγροτόπων στη λιμνοθάλασσα Βατάτσα.
Στις 2 Φεβρουαρίου που κάθε έτος γιορτάζεται η αξία των υγροτόπων, η Δ’ τάξη του 4ου Δημοτικού σχολείου Ηγουμενίτσας επισκέφθηκε την λιμνοθάλασσα Βατάτσα όπου και ενημερώθηκε για την χλωρίδα και την πανίδα που βρίσκεται στην περιοχή.
Και στις δυο εκδηλώσεις, οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να παρατηρήσουν με τηλεσκόπιο και κιάλια του Φορέα Διαχείρισης διάφορα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής όπως φλαμίνγκο, φαλαρίδες, κορμοράνοι, κύκνοι και διάφορα είδη παπιών όπως κιρκίρια, βαρβάρες, ψαλίδες, πρασινοκέφαλες κ.λ.π. Στο τέλος τους μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό και το παιδικό τεύχος "platalea" που είναι αφιερωμένο στη σημερινή ημέρα.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία την ΛΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την υλοποίηση της γιορτής και το 3ο και 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας για τη συμμετοχή τους.


1 Φεβ 2017

Είδη ορνιθοπανίδας στις προστατευόμενες περιοχές του ΦΔ

Φωτογραφικό υλικό από το αρχείο του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά που αφορά διάφορα είδη ορνιθοπανίδας στην προστατευόμενη περιοχή των ποταμών Αχέροντα - Καλαμά και Έλους Καλοδικίου.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=eo5OTKhLwXU