20 Δεκ 2013

ΕΥΧΕΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Δελτίο τύπου για ορχιδέες στις προστατευόμενες περιοχές του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά

Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του για την βιοποικιλότητα των προστατευόμενων Περιοχών που υπόκεινται υπό τη διαχείριση του, χρηματοδότησε μέσω του Πράσινου Ταμείου την αρχική καταγραφή (βάση βιβλιογραφικών αναφορών) των ορχεοειδών (οικογένεια Orchudaceae). Με βάση την έκθεση αναφοράς της έρευνας, έως σήμερα :

Anacamptis pyramidalis
  • Έχουν καταγραφεί 60 είδη ορχιδέων, τα οποία κατανέμονται σε 15 γένη (σε όλη την Ελλάδα έχουν καταγραφεί περίπου 200 είδη που κατανέμονται σε 18 γένη). Αυτό καταδεικνύει μία πλούσια ποικιλότητα όσον αφορά τα είδη της  οικογένειας, εφόσον το 30% των ορχεοειδών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα εξαπλώνονται και στις Προστατευόμενες Περιοχές των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά και του έλους Καλοδικίου.

Anacamptis laxiflora

  • Στις προστατευόμενες περιοχές του ποταμού Καλαμά έχουν καταγραφεί 59 ορχεοειδή, γεγονός που δείχνει την πλούσια φυτοποικιλότητα στα είδη της οικογένειας Orchidaceae.

  • Οι χλωριδικές έρευνες που έχουν γίνει στις Προστατευόμενες Περιοχές του ποταμού Αχέροντα και του έλους Καλοδικίου κρίνονται ανεπαρκείς για την εξαγωγή «ασφαλών» συμπερασμάτων. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφέρονται μόλις 9 είδη στον ποταμό Αχέροντα και 4 στο έλος Καλοδικίου.
Ophrys apifera  • Όλα τα είδη της οικογένειας των ορχεοειδών (Orchidaceae) προστατεύονται  από Σύμβαση CITES. Επιπλέον στις προστατευόμενες περιοχές του Φορέα Διαχείρισης καταγράφηκαν: 1 είδος που προστατεύεται απο τη Σύμβαση της Βέρνης (Ηimantoglossum caprinum), 1είδος που προστατεύεται απο το Π.Δ. 67/81 (Ophrys helenae).
Ophrys helenae
  • Το καταγεγραμμένο είδος στον ποταμό Καλαμά Epipactis subclausaσυμπεριλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος κ.α, 2009) ως ενδημικό της Ελλάδας και σχεδόν Απειλούμενο (ΝΤ), και τα είδη Dactylorhica sambucina, Ophrys insectifera περιλαμβάνονται στη λίστα (2013) των σπάνιων, απειλούμενων και ενδημικών φυτών της Ευρώπης της ΙUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources).         
Ophrys spruneri

13 Δεκ 2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου από στελέχη του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά.

Στελέχη του Φορέα Διαχείρισης στενών και εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά παρακολούθησαν το 2ο  Σεμινάριο Κατάρτισης Προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που διεξήχθη με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή στη Λίμνη Κερκίνη από 30 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2013.
Ο πλήρης τίτλος του σεμιναρίου ήταν ΄΄Επιστημονική & Τεχνική κατάρτιση για την παρακολούθηση (Monitoring) στους τομείς «Οικότοποι και Χερσαία & Υδρόβια Πανίδα». Το σεμινάριο υποστηρίχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού  Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και αποτέλεσε μια πρωτοβουλία των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης.
Στο τεχνικό σκέλος παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν, στο πεδίο, μέθοδοι παρακολούθησης και τρόποι καταγραφής των ειδών (ψαριών γλυκού νερού, θηλαστικών και πουλιών) και των οικοτόπων. Στο επιστημονικό σκέλος, οι παραπάνω μέθοδοι πλαισιώθηκαν με αντίστοιχες παρουσιάσεις, έτσι ώστε το προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών να καταρτιστεί πλήρως και να προετοιμαστεί διεξοδικά για την επιστημονική παρακολούθηση των περιοχών ευθύνης του.
12 Δεκ 2013

Επίσκεψη 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας στο κέντρο πληροφόρησης Σαγιάδας

Στις 05 Δεκεμβρίου 2013 μαθητές από το 2ο Δημοτικό σχολείο Ηγουμενίτσας ξεναγήθηκαν στο κέντρο πληροφόρησης Σαγιάδας από το προσωπικό πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης και ενημερώθηκαν  για την προστατευόμενη περιοχή του ποταμού Καλαμά. Η ξενάγηση περιελάμβανε παρουσίαση της έκθεσης, παρατήρηση πουλιών με τα τηλεσκόπια και τα κιάλια του φορέα και ζωγραφική.


  

3 Δεκ 2013

                                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥπου

             


 Διημερίδα με θέμα: «Οργάνωση και παρακολούθηση του πληθυσμού των υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στους υγρότοπους της Δυτικής Ελλάδας».


Την Τρίτη 26 και Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013, ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά διοργάνωσε διημερίδα στο Ξενοδοχείο «Φύλακας» στα Σύβοτα με θέμα:  «Οργάνωση και παρακολούθηση του πληθυσμού των υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στους υγρότοπους της Δυτικής Ελλάδας». Συντονιστής των εισηγήσεων της διημερίδας ήταν ο πρόεδρος του Φορέα Θεόδωρος Κομηνός ενώ συμμετείχαν όλοι οι φορείς της Δυτικής Ελλάδας όπως: Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας και εθελοντές που παρακολουθούν συστηματικά την ορνιθοπανίδα στις Λιμνοθάλασσες της  Κέρκυρας.
Κατά την διάρκεια των εισηγήσεων και των ομιλιών που επακολούθησαν, ειδικοί επιστήμονες που δραστηριοποιούνται χρόνια στο χώρο μετέφεραν την τεχνογνωσία τους σχετικά με τις μεθοδολογίες, τα πρωτόκολλα καθώς και τη διαχείριση των δεδομένων της παρακολούθησης των υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών.    
                                                                                   

18 Νοε 2013

Μαυροπελαργός στο δέλτα Καλαμά

Το προσωπικό φύλαξης του Φορέα κατά τη διάρκεια φύλαξης- εποπτείας του δέλτα Καλαμά παρατήρησε ένα νεαρό άτομο Μαυροπελαργού, να τρέφεται μόνο του αλλά και σε ομάδα μαζί με ερωδιούς.
     Ο μαυροπελαργός, είναι λίγο μικρότερος από το πελαργό και όλο του το φτέρωμα είναι μαύρο, έκτος από την κοιλιά, ένα μέρος από το στήθος και τα κάτω καλυπτήρια της ουράς, που είναι λευκά. Το ράμφος του, επίσης, δεν είναι τόσο ψηλό και τόσο πλατύ όσο του πελαργού, και γι' αυτό φαίνεται μακρύτερο. Τα δυο φύλα είναι όμοια και η συμπεριφορά τους διαφέρει μόνο όταν κλώσανε. Το θηλυκό γεννάει 3-4 ως 6 πρασινοκίτρινα αυγά, που τα κλώσανε και οι δυο γονείς 40 μέρες περίπου. Στις μάχες που γίνονται, το θηλυκό παραμένει στη φωλιά, και μόνο το αρσενικό καταδιώκει τον εχθρό ή τον αντίπαλο.
     Ο μαυροπελαργός προτιμάει να πετάει παρά να ανεμοπορεί. Ζει μόνος, μακριά από τους ανθρώπους, στο δάσος. Χτίζει τη φωλιά του στην κορυφή μεγάλων, ψηλών δέντρων - στη χώρα μας σπάνια και στους βράχους - και συχνάζει κοντά στα τέλματα, τους βάλτους και τις λίμνες, που βρίσκονται στις παρυφές του δάσους, όπου φωλιάζει. Η ακτίνα της δράσης του είναι 6-10 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή του, στην όποία δεν ανέχεται την παρουσία άλλου ζευγαριού, έχει έκταση 100 έως 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
    Ο μαυροπελαργός είναι πιο σπάνιος από τον πελαργό. Έχει όμως την ίδια εξάπλωση, τις ίδιες περίπου συνήθειες, τους ίδιους εχθρούς και ακολουθεί τον ίδιο δρόμο με τον λευκοπελαργό, όταν μεταναστεύει. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των μαυροπελαργών έχει ελαττωθεί σημαντικά και από πολλές χώρες εξαφανίστηκε τελείως, γι'αυτό και η εμφάνισή του στο δέλτα Καλαμά αποτελεί αξιοπερίεργο γεγονός που αναδεικνύει για άλλη μια φορά τη σπουδαιότητα του υγροτοπικού συστήματος που έχει αναπτυχθεί γύρω από τις εκβολές του ποταμού και φιλοξενεί πλήθος πουλιών κάθε εποχή του χρόνου.

12 Νοε 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ (ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΗΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013


Κατά την θερινή τουριστική περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2013 πραγματοποιήθηκε επόπτευση και φύλαξη στα στενά του ποταμού Αχέροντα.
Παραβάσεις που διαπιστώθηκαν:
·     Παράνομος σταβλισμός αλόγων δίπλα στις πηγές και εντός της κοίτης του ποταμού και δημιουργία ξύλινων κατασκευών για την εξυπηρέτηση της παράνομης δραστηριότητας.
·           Διέλευση αλόγων μέσα από την κοίτη, περνώντας δίπλα από της πηγές του ποταμού και από τους τουρίστες που διέσχιζαν το ποτάμι.
·           Εγκατάσταση κατασκηνωτών εντός της προστατευόμενης ζώνης Α. Παρατηρήθηκαν επίσης  ίχνη από φωτιές που είχαν ανάψει κατασκηνωτές, φορητές ψησταριές για την πώληση ψημένων καλαμποκιών και οικοτουριστικές δραστηριότητες όπως raftingcanoe. Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, το σύνολο των παράνομων κατασκηνώσεων ήταν περίπου 80 και μονό σε 20 περιπτώσεις, οι κατασκηνωτές έδωσαν σημασία στις επανειλημμένες εκκλήσεις μας και εγκατέλειψαν το χώρο.
·          Παραπληροφόρηση από ντόπιους πωλητές σε κατασκηνωτές ότι επιτρέπεται η κατασκήνωση στις πηγές.
·       Παρατηρήθηκαν μηχανές χαμηλού κυβισμού να εισέρχονται στο χώρο που έχει οριοθετηθεί για πεζοπορία, προκαλώντας ρύπανση, όχληση και καταστροφή υποδομών (όπως κάποια γεφυράκια που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για τη διάβαση πεζών).

Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις στους παραβάτες αλλά και στους επιχειρηματίες της περιοχής (καγιάκ, άλογα, εστιατόρια) για περιορισμό των παράνομων δραστηριοτήτων, δεν υπήρξε ουσιαστική συνεννόηση, οδηγώντας σε καθημερινές ρήξεις και χλευασμό και εν τέλει σε αναφορά στις τοπικές αστυνομικές αρχές. Επιπλέον, υπήρξαν έντονες διαφορές, διαπληκτισμοί και ρίψη αντικειμένων (πέτρες κλπ.) μεταξύ των υπαλλήλων της επιχείρησης αλόγων και καγιάκ.


Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφική τεκμηρίωση των παρατηρούμενων παράνομων δραστηριοτήτων στην κοίτη του Αχέροντα στο ύψος της Γλυκής (Εικόνες 1 – 13). Στο τέλος παρατίθενται αποσπάσματα δορυφορικής εικόνας, επί των οποίων σημειώνονται οι θέσεις των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων (Εικόνες 15 και 16).


Εικόνα 1. Παράνομος σταβλισμός αλόγων

Εικόνα 2. Σταβλισμός εντός της κοίτης του ποταμού

Εικόνα 3. Αυτοσχέδιος παράνομος σταβλισμός

Εικόνα 4. Σταβλισμός εντός της κοίτης του ποταμού

Εικόνα 5. Διέλευση των αλόγων εντός της κοίτης του ποταμού

Εικόνα 6. Σκηνή εντός της προστατευόμενης περιοχής του Αχέροντα

Εικόνα 7. Παράνομη κατασκήνωση στις πηγές του ποταμού

Εικόνα 8. Παράνομη κατασκευή αερογέφυρας

Εικόνα 9. Παράνομη κατασκευή γέφυρας για την διέλευση αλόγων κοντά στις πηγές του ποταμού

Εικόνα 10. Παράνομη κατασκευή γέφυρας για την διέλευση αλόγων κοντά στις πηγές του ποταμού

Εικόνα 11. Πρόχειρες αποβάθρες για εξυπηρέτηση των canoe- Rafting

Εικόνα 12. Πρόχειρες αποβάθρες για εξυπηρέτηση των canoeRafting

Εικόνα 13. Πρόχειρες αποβάθρες για εξυπηρέτηση των canoeRafting

Εικόνα 14. Χάρτης προσανατολισμού

Εικόνα 15. Απόσπασμα δορυφορικής εικόνας στο οποίο απεικονίζονται οι θέσεις των παρατηρούμενων παράνομων δραστηριοτήτων

Εικόνα 16. Απόσπασμα δορυφορικής εικόνας στο οποίο απεικονίζονται οι θέσεις των παρατηρούμενων παράνομων δραστηριοτήτων