16 Ιουλ 2014

Μετρήσεις ορνιθοπανίδας στο δέλτα Καλαμά, Αχέροντα και έλους Καλοδικίου


Κατά τις μετρήσεις ορνιθοπανίδας στο δέλτα Καλαμά, δέλτα Αχέροντα και έλος Καλοδικίου στις 14 και 15-07-2014, παρατηρήθηκαν από το προσωπικό του Φορέα τα είδη βαλτόπαπια (Aythia nyroca), νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis), δασότρυγγας (Tringa ochropus), κοκκινοσκέλης (Tringa totanus), τουρλίδα (Numenius arquata) καθώς και άλλα μικρόπουλα.
Βαλτόπαπια (Aythia nyroca)

βαλτόπαπιες (Aythia nyroca)

Εικόνα 1,2,3 Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Δασότρυγγας (Tringa ochropus)


Μικρόπουλο
                              

11 Ιουλ 2014

Διάσωση πελαργού

Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά την Τετάρτη 09.07.2014 ανταποκρίθηκε σε κλήση κατοίκου της περιοχής για βοήθεια τραυματισμένου πουλιού και συγκεκριμένα ενός λευκού πελαργού του είδους Ciconia ciconia, που εντοπίστηκε στο Χωριό Προδρόμι του Δήμου Παραμυθιάς.
Ο πελαργός βρέθηκε πάνω στη φωλιά τυλιγμένος με σχοινί φέροντας έτσι  ελαφρύ τραύμα στο πόδι και εμφανίζοντας αδυναμία πτήσης, χωρίς εμφανή σοβαρά τραύματα στον κορμό και στις φτερούγες του. Ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία των φυλάκων του φορέα με το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων (ΕΚΠΑΖ) για την άμεση μεταφορά του με λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας στην Θεσσαλονίκη για περίθαλψη.

Ο βιότοπος του πελαργού είναι κυρίως οι αγροτικές περιοχές με πρόσβαση σε ρέματα, έλη και πλημμυρισμένες εκτάσεις. Η αποξήρανση των υγροτόπων, τα ηλεκτροφόρα καλώδια, η χρήση χημικών λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων και η προσβολή τους από διάφορες ασθένειες έχουν συντελέσει στην μείωση του αριθμού τους, γεγονός που πρέπει να μας ευαισθητοποιήσει όλους, μιας και ο Πελαργός αποτελεί ένα πουλί σύμβολο της ελληνικής υπαίθρου!
4 Ιουλ 2014

Καταμετρήσεις ορνιθοπανίδας στο δέλτα Καλαμά

Κατά τις μετρήσεις ορνιθοπανίδας στο δέλτα Καλαμά στις 25-06-2014, παρατηρήθηκαν από τους φύλακες του Φορέα τα είδη χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus) και καλαμοκανάς (Himantopus himantopus) .
2 Ιουλ 2014

Μετρήσεις αποικίας ερωδιών στο έλος Καλοδικίου

Την Τρίτη 1 Ιουλίου 2014 στο έλος Καλοδικίου, κατά τις μετρήσεις τις αποικίας των ερωδιών και συγκεκριμένα των σταχτοτσικνιάδων (Ardea cinerea) παρατηρήθηκαν και βουβόκυκνοι (Cygnus olor) ενήλικα και νεαρά άτομα.