27 Νοε 2014

Καταμετρήσεις στο Δέλτα Καλαμά στις 26-11-2014

Καταμετρήσεις που έλαβαν χώρα στις 26-11-2014 από το επιστημονικό προσωπικό και το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης στην περιοχή του Δέλτα Καλαμά όπου παρατηρήθηκαν πολλά είδη ορνιθοπανίδας, κάποια από αυτά φαίνονται στις παρακάτω φωτογραφίες.

Εικόνα 1,2, Δέλτα Καλαμά


Εικόνα 2

Εικόνα 3,4,5 Φλαμίνγκο (Phoenicopterus roseus)

Εικόνα 4

Εικόνα 5

Εικόνα 6,7,8, Θαλασσοπρίστες (Mergus serrator)


Εικόνα 7

Εικόνα 8

Εικόνα 9,10,11,12,  Βαρβάρες (Tadorna tadorna)

Εικόνα 10

Εικόνα 11


Εικόνα 12

Παρατήρηση διαφόρων ειδών ορνιθοπανίδας στο Δέλτα Καλαμά

Στις 24 Νοεμβρίου 2014 το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης κατά την διάρκεια επόπτευσης  στο Δέλτα Καλαμά, παρατήρησε  αργυροπελεκάνους (Pelecanus crispus),κορμοράνους (Phalacrocorax carbo), χουλιαρομύτες(Platalea leucorodia),αργυροτσικνιάδες(Casmerodius albus),  στικταετούς (Aquila clanga), καστανοκέφαλους γλάρους (Larus ridibundus), σφυρικτάρια (Anas penelope) και πολλά άλλα είδη ορνιθοπανίδας.


Εικόνα 1,2,3,4 Παρέα κορμοράνων (Phalacrocorax carbo) αργυροτσικνιάδων (Casmerodius albus) και χουλιαρομύτων (Platalea leucorodia)Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 5

Εικόνα 6,7,8,9 Σφυρικτάρια (Anas penelope)

Εικόνα 7Εικόνα 8

Εικόνα 9

Εικόνα 10Εικόνα 11, 12 Καστανοκέφαλος γλάρος (Larus ridibundus)Εικόνα 12

Εικόνα 13, 14, 15, 16  Κορμοράνοι (Phalacrocorax carbo)  και αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus)

Εικόνα 14

Εικόνα 15

Εικόνα 16

Όρνια στα Όρη Σουλίου

Το προσωπικό φύλαξης του Φορέα κατά τη διάρκεια φύλαξης- εποπτείας στα Όρη Σουλίου στις 22/11/2014, παρατήρησε όρνια (Gyps fulvus).
 

19 Νοε 2014

Επόπτευση στο Δέλτα Καλαμά στις 6 και 10 Νοεμβρίου 2014

Στις 6 και 10 Νοεμβρίου 2014 το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης κατά την διάρκεια επόπτευσης  στο Δέλτα Καλαμά, παρατήρησε μεγάλο αριθμό αργυροπελεκάνων(Pelecanus crispus) και  δυο στικταετούς (Aquila clanga).