27 Νοε 2014

Παρατήρηση διαφόρων ειδών ορνιθοπανίδας στο Δέλτα Καλαμά

Στις 24 Νοεμβρίου 2014 το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης κατά την διάρκεια επόπτευσης  στο Δέλτα Καλαμά, παρατήρησε  αργυροπελεκάνους (Pelecanus crispus),κορμοράνους (Phalacrocorax carbo), χουλιαρομύτες(Platalea leucorodia),αργυροτσικνιάδες(Casmerodius albus),  στικταετούς (Aquila clanga), καστανοκέφαλους γλάρους (Larus ridibundus), σφυρικτάρια (Anas penelope) και πολλά άλλα είδη ορνιθοπανίδας.


Εικόνα 1,2,3,4 Παρέα κορμοράνων (Phalacrocorax carbo) αργυροτσικνιάδων (Casmerodius albus) και χουλιαρομύτων (Platalea leucorodia)Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 5

Εικόνα 6,7,8,9 Σφυρικτάρια (Anas penelope)

Εικόνα 7Εικόνα 8

Εικόνα 9

Εικόνα 10Εικόνα 11, 12 Καστανοκέφαλος γλάρος (Larus ridibundus)Εικόνα 12

Εικόνα 13, 14, 15, 16  Κορμοράνοι (Phalacrocorax carbo)  και αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus)

Εικόνα 14

Εικόνα 15

Εικόνα 16

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου