28 Ιαν 2014

Επίσκεψη του προσωπικού πληροφόρησης στο 2ο Δημοτικό σχολείο ΗγουμενίτσαςΤο τμήμα πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης ξεκίνησε της προγραμματισμένες περιβαλλοντικές ενημερώσεις για το έτος 2014 στα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής. Την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014, επισκέφθηκε το 2οΔημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας όπου έγινε ενημέρωση στους μαθητές για της περιοχές ευθύνης του Φορέα καθώς και για την βιοποικιλότητα των προστατευόμενων περιοχών των ποταμών Αχέροντα, Καλαμά και Έλους Καλοδικίου.

24 Ιαν 2014


ΜΕΣΟΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ

Oλοκληρώθηκαν και φέτος οι Μεσoχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) που εστιάζονται κυρίως στα υδρόβια και παρυδάτια είδη. Οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις συντονίζονται κάθε χρόνο από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία με τη συμμετοχή των φορέων διαχείρισης ανά την Ελλάδα και αποτελούν μέρος ενός Παγκόσμιου Προγράμματος της Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands International). Οι αναλύσεις που γίνονται και τα συμπεράσματα που προκύπτουν, βοηθούν στην υποστήριξη μεγάλων διεθνών και εθνικών πολιτικών για την προστασία και διαχείριση των υγρότοπων.
Τα υγροτοπικά ενδιαιτήματα που εντοπίζονται στα δέλτα των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά αποτελούν σημαντικούς χώρους τροφοληψίας και αναπαραγωγής για πολλά είδη ορνιθοπανίδας. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, «σαρώθηκαν» οι περισσότερες υγροτοπικές εκτάσεις και καταγράφηκαν σημαντικοί αριθμοί ατόμων των εξής ειδών:
Τachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)                                            
Podiceps auritus (Χειμωνοβουτηχτάρι)                                
Podiceps cristatus (Σκουφοβουτηχτάρι)                                                               
Phalacrocorax carbo (Κορμοράνος)                                                       
Pelecanus crispus (Αργυροπελεκάνος)                                                 
Bubulcus ibis (Γελαδάρης)                                          
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)                                                           
Casmerodius albus (Αργυροτσικνιάς)                                                   
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)                                                
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)                                                     
Phoenicopterus ruber (Φοινικόπτερο)                                                  
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)                                                    
Anas penelope (Σφυριχτάρι)                                                     
Anas strepera (Καπακλής)                                                          
Anas crecca (Κιρκίρι)                                                                    
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)                                                 
Anas acuta (Ψαλίδα)                                                                    
Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια)                                                             
Aythya ferina (Γκισάρι)                                                                
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)                                                    
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)                                                       
Accipiter brevipes (Σαϊνι)                                                             
Buteo buteo (Γερακίνα)                                                               
Aquila clanga (Στικταετός)                                                         
Gallinula chloropus (Νερόκοτα)                                               
Fulica atra (Φαλαρίδα)                                                                
Pluvialis squatarola (Αργυροπούλι)                                                       
Vanellus vanellus (Καλημάνα)                                                  
Calidris alpina (Λασποσκαλίδρα)                                                            
Numenius arquata (Τουρλίδα)                                                 
Tringa erythropus (Μαυρότρυγγας)                                                      
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)          
Tringa totanus (Κοκκινοσκέλης)                                                                              

Ακόμη μια φορά αναδεικνύεται η μεγάλη βιοποικιλότητα της περιοχής μας και η ανάγκη για τη διατήρηση υπεύθυνης στάσης όσον αφορά τη διαχείριση και την προστασία του τεράστιου αυτού πλούτου.


Επίσκεψη Γυμνασίου Πέρδικας στο Έλος Καλοδικίου

Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 το Γυμνάσιο Πέρδικας επισκέφτηκε την προστατευόμενη περιοχή του Έλους Καλοδικίου και με τη βοήθεια του προσωπικού πληροφόρησης του Φορέα τα παιδιά είχαν την δυνατότητα να μάθουν για την ιστορία, την πανίδα και χλωρίδα του Έλους.