20 Δεκ 2013

ΕΥΧΕΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Δελτίο τύπου για ορχιδέες στις προστατευόμενες περιοχές του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά

Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του για την βιοποικιλότητα των προστατευόμενων Περιοχών που υπόκεινται υπό τη διαχείριση του, χρηματοδότησε μέσω του Πράσινου Ταμείου την αρχική καταγραφή (βάση βιβλιογραφικών αναφορών) των ορχεοειδών (οικογένεια Orchudaceae). Με βάση την έκθεση αναφοράς της έρευνας, έως σήμερα :

Anacamptis pyramidalis
  • Έχουν καταγραφεί 60 είδη ορχιδέων, τα οποία κατανέμονται σε 15 γένη (σε όλη την Ελλάδα έχουν καταγραφεί περίπου 200 είδη που κατανέμονται σε 18 γένη). Αυτό καταδεικνύει μία πλούσια ποικιλότητα όσον αφορά τα είδη της  οικογένειας, εφόσον το 30% των ορχεοειδών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα εξαπλώνονται και στις Προστατευόμενες Περιοχές των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά και του έλους Καλοδικίου.

Anacamptis laxiflora

  • Στις προστατευόμενες περιοχές του ποταμού Καλαμά έχουν καταγραφεί 59 ορχεοειδή, γεγονός που δείχνει την πλούσια φυτοποικιλότητα στα είδη της οικογένειας Orchidaceae.

  • Οι χλωριδικές έρευνες που έχουν γίνει στις Προστατευόμενες Περιοχές του ποταμού Αχέροντα και του έλους Καλοδικίου κρίνονται ανεπαρκείς για την εξαγωγή «ασφαλών» συμπερασμάτων. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφέρονται μόλις 9 είδη στον ποταμό Αχέροντα και 4 στο έλος Καλοδικίου.
Ophrys apifera  • Όλα τα είδη της οικογένειας των ορχεοειδών (Orchidaceae) προστατεύονται  από Σύμβαση CITES. Επιπλέον στις προστατευόμενες περιοχές του Φορέα Διαχείρισης καταγράφηκαν: 1 είδος που προστατεύεται απο τη Σύμβαση της Βέρνης (Ηimantoglossum caprinum), 1είδος που προστατεύεται απο το Π.Δ. 67/81 (Ophrys helenae).
Ophrys helenae
  • Το καταγεγραμμένο είδος στον ποταμό Καλαμά Epipactis subclausaσυμπεριλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος κ.α, 2009) ως ενδημικό της Ελλάδας και σχεδόν Απειλούμενο (ΝΤ), και τα είδη Dactylorhica sambucina, Ophrys insectifera περιλαμβάνονται στη λίστα (2013) των σπάνιων, απειλούμενων και ενδημικών φυτών της Ευρώπης της ΙUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources).         
Ophrys spruneri

13 Δεκ 2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου από στελέχη του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά.

Στελέχη του Φορέα Διαχείρισης στενών και εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά παρακολούθησαν το 2ο  Σεμινάριο Κατάρτισης Προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που διεξήχθη με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή στη Λίμνη Κερκίνη από 30 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2013.
Ο πλήρης τίτλος του σεμιναρίου ήταν ΄΄Επιστημονική & Τεχνική κατάρτιση για την παρακολούθηση (Monitoring) στους τομείς «Οικότοποι και Χερσαία & Υδρόβια Πανίδα». Το σεμινάριο υποστηρίχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού  Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και αποτέλεσε μια πρωτοβουλία των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης.
Στο τεχνικό σκέλος παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν, στο πεδίο, μέθοδοι παρακολούθησης και τρόποι καταγραφής των ειδών (ψαριών γλυκού νερού, θηλαστικών και πουλιών) και των οικοτόπων. Στο επιστημονικό σκέλος, οι παραπάνω μέθοδοι πλαισιώθηκαν με αντίστοιχες παρουσιάσεις, έτσι ώστε το προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών να καταρτιστεί πλήρως και να προετοιμαστεί διεξοδικά για την επιστημονική παρακολούθηση των περιοχών ευθύνης του.
12 Δεκ 2013

Επίσκεψη 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας στο κέντρο πληροφόρησης Σαγιάδας

Στις 05 Δεκεμβρίου 2013 μαθητές από το 2ο Δημοτικό σχολείο Ηγουμενίτσας ξεναγήθηκαν στο κέντρο πληροφόρησης Σαγιάδας από το προσωπικό πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης και ενημερώθηκαν  για την προστατευόμενη περιοχή του ποταμού Καλαμά. Η ξενάγηση περιελάμβανε παρουσίαση της έκθεσης, παρατήρηση πουλιών με τα τηλεσκόπια και τα κιάλια του φορέα και ζωγραφική.


  

3 Δεκ 2013

                                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥπου

             


 Διημερίδα με θέμα: «Οργάνωση και παρακολούθηση του πληθυσμού των υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στους υγρότοπους της Δυτικής Ελλάδας».


Την Τρίτη 26 και Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013, ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά διοργάνωσε διημερίδα στο Ξενοδοχείο «Φύλακας» στα Σύβοτα με θέμα:  «Οργάνωση και παρακολούθηση του πληθυσμού των υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στους υγρότοπους της Δυτικής Ελλάδας». Συντονιστής των εισηγήσεων της διημερίδας ήταν ο πρόεδρος του Φορέα Θεόδωρος Κομηνός ενώ συμμετείχαν όλοι οι φορείς της Δυτικής Ελλάδας όπως: Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας και εθελοντές που παρακολουθούν συστηματικά την ορνιθοπανίδα στις Λιμνοθάλασσες της  Κέρκυρας.
Κατά την διάρκεια των εισηγήσεων και των ομιλιών που επακολούθησαν, ειδικοί επιστήμονες που δραστηριοποιούνται χρόνια στο χώρο μετέφεραν την τεχνογνωσία τους σχετικά με τις μεθοδολογίες, τα πρωτόκολλα καθώς και τη διαχείριση των δεδομένων της παρακολούθησης των υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών.