20 Δεκ 2013

Δελτίο τύπου για ορχιδέες στις προστατευόμενες περιοχές του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά

Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του για την βιοποικιλότητα των προστατευόμενων Περιοχών που υπόκεινται υπό τη διαχείριση του, χρηματοδότησε μέσω του Πράσινου Ταμείου την αρχική καταγραφή (βάση βιβλιογραφικών αναφορών) των ορχεοειδών (οικογένεια Orchudaceae). Με βάση την έκθεση αναφοράς της έρευνας, έως σήμερα :

Anacamptis pyramidalis
  • Έχουν καταγραφεί 60 είδη ορχιδέων, τα οποία κατανέμονται σε 15 γένη (σε όλη την Ελλάδα έχουν καταγραφεί περίπου 200 είδη που κατανέμονται σε 18 γένη). Αυτό καταδεικνύει μία πλούσια ποικιλότητα όσον αφορά τα είδη της  οικογένειας, εφόσον το 30% των ορχεοειδών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα εξαπλώνονται και στις Προστατευόμενες Περιοχές των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά και του έλους Καλοδικίου.

Anacamptis laxiflora

  • Στις προστατευόμενες περιοχές του ποταμού Καλαμά έχουν καταγραφεί 59 ορχεοειδή, γεγονός που δείχνει την πλούσια φυτοποικιλότητα στα είδη της οικογένειας Orchidaceae.

  • Οι χλωριδικές έρευνες που έχουν γίνει στις Προστατευόμενες Περιοχές του ποταμού Αχέροντα και του έλους Καλοδικίου κρίνονται ανεπαρκείς για την εξαγωγή «ασφαλών» συμπερασμάτων. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφέρονται μόλις 9 είδη στον ποταμό Αχέροντα και 4 στο έλος Καλοδικίου.
Ophrys apifera  • Όλα τα είδη της οικογένειας των ορχεοειδών (Orchidaceae) προστατεύονται  από Σύμβαση CITES. Επιπλέον στις προστατευόμενες περιοχές του Φορέα Διαχείρισης καταγράφηκαν: 1 είδος που προστατεύεται απο τη Σύμβαση της Βέρνης (Ηimantoglossum caprinum), 1είδος που προστατεύεται απο το Π.Δ. 67/81 (Ophrys helenae).
Ophrys helenae
  • Το καταγεγραμμένο είδος στον ποταμό Καλαμά Epipactis subclausaσυμπεριλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος κ.α, 2009) ως ενδημικό της Ελλάδας και σχεδόν Απειλούμενο (ΝΤ), και τα είδη Dactylorhica sambucina, Ophrys insectifera περιλαμβάνονται στη λίστα (2013) των σπάνιων, απειλούμενων και ενδημικών φυτών της Ευρώπης της ΙUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources).         
Ophrys spruneri

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου