28 Νοε 2016

Στιγμιότυπα από drone ( Έλος Κερέτζας και Έλος Αμμουδιάς)

Το τοπίο στο έλος της Αμμουδιάς και σε αυτό της Κερέτζας είναι πράγματι ιδιαίτερης ομορφιάς
 (καλαμιώνες, οικότοποι και ο θρυλικός ποταμός Αχέροντας). Πρόκειται για μία περιοχή όπου τον χειμώνα και την άνοιξη δημιουργείται ένα  ενιαίο σύμπλεγμα αβαθών λιμνών. Η περιοχή προστατεύεται ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης και τμήμα της  ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί «Περιοχή Προστασίας της Φύσης» με «Περιφερειακές Ζώνες».
Για να παρακολουθήσετε το βίντεο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Πλάνα από το Έλος Καλοδικίου


Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά κατέγραψε πλάνα drone από την προστατευόμενη περιοχή του Έλους Καλοδικίου που τελεί υπό τη διαχείρισή του. Βρίσκεται βόρεια της Πάργας και έχει έκταση 3.500 στρέμματα.
Η λίμνη με τα νούφαρα όπως ονομάζεται και αλλιώς είναι ένας από τους σημαντικούς και ιδιαίτερους υγρότοπους στην Ελλάδα που αποτελεί μοναδικό σχηματισμό τυρφώδους - γαιώδους. Περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 και έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή "Προστασίας της φύσης" λόγω της μεγάλης οικολογικής και βιολογικής του αξίας. Η σημαντικότητά του οφείλεται τόσο στην ορνιθοπανίδα που φιλοξενεί λόγω της γεωγραφικής του θέσης (βρίσκεται στη μεταναστευτική οδό που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του δικτύου μεταναστευτικών σταθμών των πουλιών στην Δυτική Ελλάδα), όσο και στα φυσικά του χαρακτηριστικά (έλος γλυκού νερού, πλούσια βλάστηση με νούφαρα κλπ). Παρουσιάζει αξιόλογη χλωρίδα (76 taxa) και πανίδα. Σημαντική είναι η ορνιθοπανίδα του υδροβιότοπου με 120 είδη όπως ερωδιόμορφα (σταχτοτσικνιάς, λευκοτσικνιάς, χουλιαρομύτα, κλπ), αρπακτικά όπως ο στικταετός, είδη χηνόμορφων όπως πρασινοκέφαλη πάπια, καπακλής, βουβόκυκνος κλπ. Επίσης συναντάμε διάφορα είδη ψαριών όπως ευρωπαϊκό χέλι, κυπρίνος, πεταλούδα και κουνοπόψαρο. Στο Έλος εντοπίζεται μεγάλος αριθμός του ξενικού είδους Myocastor coypus (Μυοκάστορας) που φαινοτυπικά μοιάζει με τον κάστορα. 
Στο 00:58 λεπτό βλέπουμε ένα ζευγάρι βουβόκυκνων (Cygnus olor). Ένας μικρός πληθυσμός εμφανίζεται τακτικά στο Έλος Καλοδικίου και μετακινείται μεταξύ των υγροτόπων του Δέλτα Αχέροντα αναζητώντας τροφή και καταφύγιο.

Για να παρακολουθήσετε το βίντεο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=Lag9QIVMiaE&feature=youtu.be

24 Νοε 2016

Λήψεις drone του ΦΔ από τη Νήσο Πρασούδι

Το Πρασούδι βρίσκεται στο ΝΔ τμήμα του Δέλτα Καλαμά και ανήκει στο δίκτυο Natura 2000.
Ο Φορέας Διαχείρισης Αχέροντα - Καλαμά κάθε χρόνο πραγματοποιεί καταμετρήσεις φωλιών των ερωδιόμορφων.
Τα είδη που έχουν καταγραφεί στην περιοχή είναι:  Χαλκόκοτα, Λευκοτσικνιάς, Γελαδάρης.
Η συγκεκριμένη αποικία ερωδιών είναι μοναδική στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα που εξάγονται κάθε χρόνο για την πληθυσμιακή τάση, οδηγούν στον εμπλουτισμό της γνώσης γύρω από την αναπαραγωγή των ελάχιστα μελετημένων ειδών σε εθνικό επίπεδο.
Για να παρακολουθήσετε το βίντεο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=LDqiGfg2Mfk

Προστατευόμενες περιοχές στο Δέλτα Καλαμά

Εντυπωσιακά πλάνα κατέγραψε η κάμερα του drone του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά  στις νέες Εκβολές Καλαμά στους Βάλτους Σαγιάδας  και στις λιμνοθάλασσες  Ρηχό, Λούτσα - Παπαδιά  και Βατάτσα ( οικότοποι προτεραιότητας).
Στο 03:23 λεπτό βλέπουμε φλαμίνγκο σε πτήση.
Για να παρακολουθήσετε το βίντεο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=eSgA67qVfvY

16 Νοε 2016

Βίντεο από Δέλτα Καλαμά (Βατάτσα - Λυγιά)

Πλάνα drone από την προστατευόμενη περιοχή Βατάτσα - Λυγιά που αποκαλύπτουν από ψηλά τη φυσική ομορφιά του Δέλτα Καλαμά.
Για να δείτε πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=BmxOi65Cfz0&feature=youtu.be

11 Νοε 2016

Πλάνα από Δέλτα Καλαμά (Λούτσα - Παπαδιά)

Πλάνα  drone  του Φορέα Διαχείρισης από την προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα Καλαμά (Λούτσα - Παπαδιά).
Το προσωπικό φύλαξης συλλέγει φωτογραφικό υλικό και βίντεο από τις περιοχές ευθύνης του Φορέα με σκοπό να αναδειχθεί ο φυσικός πλούτος (χλωρίδα, πανίδα) της περιοχής μας. 
Θα ακολουθήσουν επόμενα βίντεο από τις υπόλοιπες περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης.
Πατήστε εδώ για να παρακολουθήσετε το βίντεο: