13 Δεκ 2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου από στελέχη του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά.

Στελέχη του Φορέα Διαχείρισης στενών και εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά παρακολούθησαν το 2ο  Σεμινάριο Κατάρτισης Προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που διεξήχθη με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή στη Λίμνη Κερκίνη από 30 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2013.
Ο πλήρης τίτλος του σεμιναρίου ήταν ΄΄Επιστημονική & Τεχνική κατάρτιση για την παρακολούθηση (Monitoring) στους τομείς «Οικότοποι και Χερσαία & Υδρόβια Πανίδα». Το σεμινάριο υποστηρίχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού  Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και αποτέλεσε μια πρωτοβουλία των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης.
Στο τεχνικό σκέλος παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν, στο πεδίο, μέθοδοι παρακολούθησης και τρόποι καταγραφής των ειδών (ψαριών γλυκού νερού, θηλαστικών και πουλιών) και των οικοτόπων. Στο επιστημονικό σκέλος, οι παραπάνω μέθοδοι πλαισιώθηκαν με αντίστοιχες παρουσιάσεις, έτσι ώστε το προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών να καταρτιστεί πλήρως και να προετοιμαστεί διεξοδικά για την επιστημονική παρακολούθηση των περιοχών ευθύνης του.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου