16 Ιουλ 2014

Μετρήσεις ορνιθοπανίδας στο δέλτα Καλαμά, Αχέροντα και έλους Καλοδικίου


Κατά τις μετρήσεις ορνιθοπανίδας στο δέλτα Καλαμά, δέλτα Αχέροντα και έλος Καλοδικίου στις 14 και 15-07-2014, παρατηρήθηκαν από το προσωπικό του Φορέα τα είδη βαλτόπαπια (Aythia nyroca), νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis), δασότρυγγας (Tringa ochropus), κοκκινοσκέλης (Tringa totanus), τουρλίδα (Numenius arquata) καθώς και άλλα μικρόπουλα.
Βαλτόπαπια (Aythia nyroca)

βαλτόπαπιες (Aythia nyroca)

Εικόνα 1,2,3 Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Δασότρυγγας (Tringa ochropus)


Μικρόπουλο
                              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου