6 Φεβ 2017

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 2016-2017

Οι παρακάτω αριθμοί αφορούν στις μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις (ΜΕΚΥΠ) στο σύνολο των προστατευόμενων υγροτοπικών περιοχών NATURA2000 εντός και εκτός χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔΑΚ (Φορέας Διαχείρισης Αχέροντα και Καλαμά).
 Ο πίνακας που ακολουθεί αφορά στους αριθμούς ανά έτος και κατηγορία ορνιθοπανίδας στο σύνολο των υγροτοπικών περιοχών NATURA2000 Εκβολές Καλαμά, Εκβολές Αχέροντα, Έλος Καλοδικίου, Λίμνη Προντάνη και Λίμνη Λιμνοπούλα. Συνολικά καταμετρήθηκαν 10661 πουλιά κατά το έτος 2016 και 27467 το 2017. Παρατηρούμε δηλαδή «τριπλασιασμό» σχεδόν των πουλιών παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τις μετρήσεις τον Ιανουάριο του 2017. Τα πουλιά αυτά βρίσκουν τροφή στις πλούσιες υγροτοπικές εκτάσεις των προστατευόμενων περιοχών της Θεσπρωτίας προερχόμενα από βορειότερες και κεντρικές περιοχές τις Ευρώπης όπου επικρατεί ψύχος. Για το λόγο αυτό, οι μετρήσεις του 2016 παρουσιάζονται πολύ χαμηλότερες εξαιτίας των ήπιων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν τότε στο μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης.


    Αν κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ των δυο ετών στις ομάδες ορνιθοπανίδας που καταμετρήθηκαν μπορούμε να συμπεράνουμε μια μεγάλη αύξηση κυρίως στα χηνόμορφα, στις φαλαρίδες και στα χαραδριόμορφα. Επίσης το 2017 παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός φοινικόπτερων (604) για πρώτη φορά από το 2008 (401 άτομα).


  Εξετάζοντας αναλυτικότερα κάθε υγροτοπική περιοχή NATURA 2000 στην οποία πραγματοποιήθηκαν μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις, παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση πουλιών στο Δέλτα Καλαμά ενώ στις υπόλοιπες περιοχές εντός χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔΑΚ (Δέλτα Αχέροντα και Έλος Καλοδικίου) αλλά και εκτός χωρικής αρμοδιότητας (Λίμνη Προντάνη και Λιμνοπούλα) τα νούμερα παραμένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2016.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΚΥΠ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 2007-2017

Συνοψίζοντας, οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις που πραγματοποιούνται στη Θεσπρωτία από το 2007 έως σήμερα έχουν αποδείξει την ολοένα αυξανόμενη παρουσία εκατοντάδων ειδών ορνιθοπανίδας, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντικότητα των υγροτόπων Natura 2000 και την αποτελεσματικότητα επόπτευσης και διαχείρισης αυτών των περιοχών από τον Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά.
Η διαχείριση των ειδών αυτών και των ενδιαιτημάτων τους με σκοπό την εξασφάλιση της διατήρησης ή και αύξησης των πληθυσμών τους επηρεάζει –όπως είναι αναμενόμενο- και μια πληθώρα επιπρόσθετων ειδών, υδρόβιων/παρυδάτιων ή μη τα οποία χρησιμοποιούν τα ίδια ενδιαιτήματα.

Όπως μπορούμε να δούμε και στα παρακάτω γραφήματα, οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις της περιόδου 2011-2017 σε σχέση με εκείνες της περιόδου 2007-2010 παρουσιάζουν μεγάλες αριθμητικές διαφορές που οφείλονται όχι μόνο στην συστηματικότητα των καταμετρήσεων αλλά και στη καλύτερη διαχείριση/διατήρηση των ενδιαιτημάτων της υδρόβιας ορνιθοπανίδας που διαβιεί, μεταναστεύει αλλά και επιλέγει να φωλιάζει στη θεσπρωτική γη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου