1 Οκτ 2012

Αναφορά Απογραφής Πελαργών 2012Ο πελαργός (Ciconia ciconia) αποτελεί δείκτη παραγωγικότητας των υγροτοπικών οικοσυστημάτων (τρέφεται με αμφίβια, ερπετά και υδρόβιους οργανισμούς), άρα οι αυξομειώσεις των πληθυσμών του αποτελούν και στοιχείο αξιολόγησης της ποιότητας και παραγωγικότητας των γειτνιαζόντων υγροτόπων.
Ο παγκόσμιος πληθυσμός του πελαργού, ο οποίος το 1984 ήταν περίπου 135.000 αναπαραγωγικά ζευγάρια (HPa), το 1994/95 υπολογίστηκε σε περίπου 166.000. Η πιο μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε στο δυτικό πληθυσμό του πελαργού. Στην Ισπανία ο αριθμός των αναπαραγωγικών ζευγαριών αυξήθηκε κατά 146%, και από 6.753 ζευγάρια το 1984 έφτασε τα 16.643 ζευγάρια το 1994. Σε μερικές χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης κάποιοι πληθυσμοί είτε έμειναν σταθεροί είτε συνέχισαν να μειώνονται.
Ο αριθμός και το είδος των φωλιών των πελαργών,  καταγράφονται κάθε χρόνο από το επιστημονικό προσωπικό και το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης Αχέροντα και Καλαμά, αφού αρχίσουν να φαίνονται και οι νεοσσοί. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ανάλυση των στοιχείων και χαρτογραφική απεικόνιση.
Στον παρακάτω χάρτη  φαίνεται η τελευταία διεθνής απογραφής πελαργών στην Ευρώπη το 1994/95, όπου στην Ελλάδα παρατηρείται σταθερός αριθμός ζευγαριών αναπαραγωγής ή ελαφρώς κύμανση (Στοιχεία από Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία).Εικόνα 1: Αποτελέσματα της 5ης διεθνούς απογραφής πελαργών στην Ευρώπη και τη Bόρεια Αφρική (συμπεριλαμβανόμενες: Αρμενία, Γεωργία, Ισραήλ, Ιράν, Νότια Αφρική, Συρία). Αριθμός ζευγαριών αναπαραγωγής (HPa) ανά χώρα το 1994/95.


Οι πελαργοί στην Ελλάδα φτάνουν στα μέσα Μαρτίου και αρχίζουν να φεύγουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Στον παρακάτω χάρτη φαίνεται η κατανομή του πελαργού στην Ελλάδα.

Εικόνα 2: Κατανομή των πελαργών στον ελληνικό χώρο
Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται συνολικά ο αριθμός των ενεργών και μη φωλιών των πελαργών, πόσοι πελαργοί είχαν νεοσσούς, πόσοι ήταν οι νεοσσοί καθώς και τα μεμονωμένα άτομα.
Εικόνα 2: Στοιχεία ετήσιας απογραφής πελαργών 2012

Φωλιές με Πελαργούς  Αδειες φωλιές  Πελαργοί με νεοσσούς  Πελαργοί χωρίς νεοσσούς       Νεοσσοί Φωλιές (Σύνολο) Πελαργοί Σύνολο
58 6 102 9 122 64 233
  
Το 2012 όσον αφορά στο είδος των φωλιών, αξίζει να σημειωθεί ότι οι πελαργοί φέτος προτίμησαν τις τεχνητές φωλιές πάνω στους ηλεκτρικούς στύλους ενώ ο αριθμός των φωλιών πάνω σε εκκλησίες παρέμεινε σταθερός. Παράλληλα, παρατηρούνται 18 νέες φωλιές πελαργών από τις οποίες οι 5 σε στύλο με φυσική φωλιά.  Από τις 51 ενεργές φωλιές, οι 8 είχαν 1 νεοσσό, οι 19 είχαν 2, οι 12 είχαν 3 και οι 10 είχαν 4.
 Εικόνα 4: Γράφημα του είδους των φωλιών των πελαργών το 2012 σε σύγκριση με το 2011


ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΕΛΑΡΓΩΝ 2012

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου