15 Μαΐ 2013

Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus)
Το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης κατά την καταγραφή πουλιών συνάντησαν στην νέα εκβολή του ποταμού Καλαμά φωλιά με τρία αυγά από  θαλασσοσφυριχτή.  
Ο πληθυσμός του θαλασσοσφυριχτή στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε 1.000-2.000 ζευγάρια. Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός του είναι σχετικά μικρός (>35.000 ζεύγη) και γνωρίζει μια μικρή αλλά συνεχή μείωση. Είναι είδος παρυδάτιου πουλιού που αναζητά τροφή στο έδαφος και τα πολύ ρηχά νερά. Το τυπικό ενδιαίτημα φωλιάσματος είναι οι αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, έλη και δέλτα. Η φωλιά γίνεται σε βαθούλωμα στο έδαφος κοντά σε μικρούς θάμνους. Η κίνηση τροχοφόρων, παραθεριστών και λοιπών επισκεπτών στις παράκτιες ζώνες απειλεί τις φωλιές των πουλιών στα σημεία αυτά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου