17 Σεπ 2013

11 όρνεα (Gyps fulvus) !!!


Κατά την σημερινή (17-09-2013) επόπτευση του προσωπικού φύλαξης του Φορέα διαχείρισης, έγινε αντιληπτός ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων όρνεων (Gyps fulvus) που έχουμε συναντήσει πότε στα όρη Σουλίου.
Η σημερινή του κατανομή είναι πολύ διάσπαρτη και περιορισμένη. Λίγα ζευγάρια έχουν απομείνει πλέον. Το Όρνιο έχει καταχωρηθεί στο Παράρτημα I της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και τελεί υπό αυστηρή προστασία ενώ παράλληλα έχει χαρακτηρισθεί ως σπάνιο (Rare) και τρωτό (Vulnerable) στο Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Σπονδυλοζώων της Ευρώπης και της Ελλάδας αντίστοιχα.
  
Δύο είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την παρουσία του είδους σε μία περιοχή:
1) η ύπαρξη βραχωδών θέσεων για φώλιασμα και
2) η παρουσία εκτατικής κτηνοτροφίας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι ανοιχτές εκτάσεις όπως εκτεταμένα λιβάδια και βοσκότοποι είναι επίσης σημαντικές παράμετροι για τον εντοπισμό της τροφής του ενώ το ξηροθερμικό περιβάλλον με ανοιχτές εκτάσεις και λοφώδεις σχηματισμούς ευνοεί την δημιουργία ανοδικών θερμικών ρευμάτων που είναι απαραίτητα για τις μετακινήσεις του.


 
Βασική απειλή για το είδος είναι η εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών άσκησης της κτηνοτροφίας και πρακτικών βόσκησης, των ορεινών καλλιεργειών και των αλλαγών χρήσεων γης στα φυσικά αγροσυστήματα (Slotta‐Bachmayr et al. 2004).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου