17 Οκτ 2014

Κούρνιες Καλαμά 14/10/2014- Κούρνιες Αχέροντα 16/10/2014

Το προσωπικό φύλαξης και το επιστημονικό προσωπικό του Φ.Δ πραγματοποίησε τις προγραμματισμένες μετρήσεις ερωδιών στα σημεία κούρνιας στο Δέλτα του Καλαμά και τον Αχέροντα, κατά τις οποίες παρατηρούνται εκατοντάδες ερωδιοί, όπως λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta), γελαδάρης(Bubulcus ibis - Βοσκός η ίβις), αργυροτσικνιάς (Casmerodius albus).
Τα είδη αυτά κουρνιάζουν με τη δύση του ήλιου σε συγκεκριμένα σημεία στο βάλτο. Οι μετρήσεις κούρνιας - συνήθως πάνω σε αρμυρίκια - είναι σημαντικές καθώς μας δείχνουν το μέγεθος του πληθυσμού των ερωδιών που τρέφονται στην ευρύτερη περιοχή των εκβολικών συστημάτων του Καλαμά και του Αχέροντα.

Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων στο Δέλτα Αχέροντα παρατηρήθηκαν και άλλα είδη ορνιθοπανίδας όπως, ξεφτέρι (Falco subbuteo), καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus), κορμοράνος (Phalacrocorax carbo), κιρκίρι (Αnas crecca) αλλά και σημαντικός αριθμός βαλτόπαπιας (Aythia nyroca).Εικ. 1

Εικ.2

Εικ.3


Εικ.1,2,3,4 Βαλτόπαπιες (Aythia nyroca)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου