11 Δεκ 2014

Θέαση Βασιλαετού (Aquila heliaca) στο Δέλτα Καλαμά


Στις 24 Νοεμβρίου 2014 το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης κατά την διάρκεια επόπτευσης στο Δέλτα Καλαμά, παρατήρησε το σπάνιο αρπακτικό Βασιλαετό (Aquila heliaca).
O Βασιλαετός (Aquila heliaca) είναι κυρίως αποδημητικό είδος και σημαντικό μέρος του ευρωπαϊκού πληθυσμού του, ξεχειμωνιάζει στη Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα, άτομα από βορειότερες χώρες, στην πλειοψηφία τους ανώριμα, επισκέπτονται και μερικά ξεχειμωνιάζουν, σ’ αρκετούς μεγάλους υγροτόπους όπως το Δέλτα του Καλαμά, τη Λίμνη Κερκίνη, τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και τα Δέλτα του Έβρου και του Αξιού αλλά και την Κρήτη. Κατά τη μετανάστευση παρατηρείται, πάντα σε μικρούς αριθμούς, ακόμη και στην Πελοπόννησο αλλά και σε μερικά νησιά.

Στην Ελλάδα, κατατάσσεται, βάσει του Κόκκινου Βιβλίου, στα Κινδυνεύοντα Eίδη και είναι πλέον αμφίβολο εάν εξακολουθεί να φωλιάζει.

Η χώρα μας είναι υποχρεωμένη, βάσει του Σχέδιου Δράσης (Action Plan), να προβεί σε:
  1. Επέκταση του δικτύου προστατευόμενων περιοχών και στη διαχείριση των βασικών θέσεων του είδους,
  2. Προώθηση ενός σχεδίου αποκατάστασης του Βασιλαετού,
  3. Χαρακτηρισμός των περιοχών στις οποίες εμφανίζεται (αναπαράγεται ή ξεχειμωνιάζει) ο Βασιλαετός ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας (SPA) βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ,
  4. Εφαρμογή της απαγόρευσης χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων,
  5. Έρευνα της παλιάς κατανομής του είδους,
  6. Στενή παρακολούθηση (monitoring) της αναπαραγωγής του Βασιλαετού και
  7. Δράση για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ειδικά για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το είδος με το κυνήγι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου