12 Ιαν 2015

Σπάνιος επισκέπτης στο Δέλτα Καλαμά

Καστανόπαπια adorna ferruginea)

Στην Ελλάδα η καστανόπαπια είναι επιδημητικό είδος. Φωλιάζει τοπικά, κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους στη Θράκη, σπανιότερα στην Μακεδονία καθώς και σε ορισμένα μεγάλα νησιά όπως Λήμνος,Λέρος, Σάμος κλπ.


Στην περιοχή του Δέλτα Καλαμά είναι η πρώτη φόρα που παρατηρείται αυτό το είδος πάπιας.

Η καστανόπαπια είναι εύκολα αναγνωρίσιμη από το πλούσιο σκουροπορτοκαλί φτέρωμά της. Τα αρσενικά έχουν μπεζ κεφάλι και ένα στενό μαύρο κολάρο, ενώ τα θηλυκά έχουν ανοιχτόχρωμο κεφάλι.
Αναπαράγεται σχεδόν αποκλειστικά σε παράκτιους υγρότοπους ( Λιμνοθάλασσες, αμμοθίνες, αλμυρόβαλτους, αλυκές κλπ).
Αν και είναι μη θηρεύσιμο είδος γίνεται συχνά αντικείμενο λαθροθηρίας.
Είναι προστατευόμενο είδος, ο κύριος όγκος του αναπαραγόμενου και διαχειμάζοντος  πληθυσμού στην Ελλάδα απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Νatura 2000.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου