10 Νοε 2015

Θανάτωση και κακοποίηση Γερακίνας στην προστατευόμενη περιοχή «Όρη Παραμυθιάς, Στενά Καλαμά και Στενά Αχέροντα»
 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά (ΦΔΑΚ) ενημερώθηκε από την ηλεκτρονική εφημερίδα paramythia-online.gr για την παράνομη θανάτωση αρπακτικού πουλιού που ανήκει στο είδος Γερακίνα (Buteo buteo). Η γερακίνα βρέθηκε πυροβολημένη και δεμένη με σχοινί στο πάρκινγκ του αρχαίου κάστρου Ελέας, στη κοινότητα Χρυσαυγής Παραμυθιάς, στους πρόποδες του όρους Γκορίλα, εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Όρη Παραμυθιάς, Στενά Καλαμά και Στενά Αχέροντα» με κωδικό GR2120008.
Το συγκεκριμένο είδος δεν ανήκει στα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής ΖΕΠ αλλά προστατεύεται από την Οδηγία 2009/147/ΕΚ για τα Άγρια Πουλιά, η οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ Αριθμ. Η. Π. 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 1495 Β 06.09.2010) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 70/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ». Σύμφωνα με το άρθρο 6 (Παρ.1) της προαναφερθείσας ΚΥΑ για όλα τα είδη της άγριας ορνιθοπανίδας απαγορεύεται α) «ο από πρόθεση φόνος ή σύλληψή τους με οποιονδήποτε τρόπο» και δ) «…καθώς και η έκθεση σε κοινή θέα νεκρών πτηνών».
Πρόκειται για ένα σημαντικό είδος  στην τροφική αλυσίδα, η παρουσία του οποίου είναι μόνιμη στην Ελλάδα σε σχετικά ικανοποιητικούς αριθμούς, και τρέφεται με μικρά θηλαστικά, πουλιά μικρού μεγέθους, σαύρες, σκουλήκια, νερόφιδα και αμφίβια ( κυρίως βατράχους και φρύνους).
Στις αρμοδιότητες του ΦΔΑΚ, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η επόπτευση των προστατευόμενων περιοχών που βρίσκονται στην χωρική του αρμοδιότητα, για την έγκαιρη καταγραφή και αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών, σε υλοποίηση του σχετικού Σχεδίου Φύλαξης. Επίσης στο μέτρο του δυνατού, με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτει  διενεργεί εποπτεύσεις και στις παρακείμενες προστατευόμενες περιοχές.
Ωστόσο ανεξάρτητα από την περιοχή που έλαβε χώρα το περιστατικό, ο Φορέας Διαχείρισης καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια, κακοποίησης, σύλληψης και θανάτωσης ειδών άγριας πανίδας,  που καταφέρεται ενάντια στη νομοθεσία για την προστασία και διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και πανίδας γενικότερα. Θεωρούμε όμως, ότι τέτοια φαινόμενα αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, προς αποφυγήν, και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν στο σύνολο των κατοίκων της περιοχής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου