2 Φεβ 2016

ΜΕΣΟΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΣΟΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 2016


Την Δευτέρα και Τρίτη 18-19 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι φετινές Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) με συντονισμό από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (ΕΟΕ) σε συνεργασία με τον  Φορέα Διαχείρισης Αχέροντα και Καλαμά.
Οι ΜΕΚΥΠ αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου προγράμματος της Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands international). Καταγράφονται κυρίως υδρόβια και παρυδάτια είδη που διαχειμάζουν στους υγρότοπους αλλά και αρπακτικά.
Τα δεδομένα που συλλέγονται επιτρέπουν την εκτίμηση των τάσεων των πληθυσμών και των μεταβολών που παρουσιάζουν οι υγρότοποι.
Από την καταμέτρηση δεν έλειπαν είδη όπως το σφυριχτάρι (Anas penelope), η χουλιαρόπαπια (Anas clypeata), η βαλτόπαπια (Aythya nyroca), το κιρκίρι (Anas crecca), ο καπακλής (Anas strepera), η πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos), καθώς και αρπακτικά όπως ο καλαμόκιρκος (circus aeruginosus), γερακίνα (Buteo buteo) και οι ερωδιοί αργυροτσικνιάς, λευκοτσικνιάς και σταxτοτσικνιάς.
Οι προστατευόμενες περιοχές του Καλαμά και τον Αχέροντα καλύφθηκαν πλήρως από το προσωπικό του ΦΔ αλλά και μέλη - εθελοντές της ΕΟΕ.
Για ακόμη μια χρονιά το Δέλτα Καλαμά και το Δέλτα Αχέροντα αναδεικνύουν τον πλούτο της βιοποικιλότητας που φιλοξενούν κατά τη χειμερινή περίοδο αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου