30 Νοε 2012

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012
Το Σεπτέμβριο ξεκίνησε η καταγραφή των υφιστάμενων καλλιεργειών στην ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή στο Δέλτα του Καλαμά. Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν οι καλλιέργειες στις περιοχές: Πύργος Ραγίου, Κεστρίνης, Ασπροκκλησίου, Σαγιάδας, Βάλτος Σαγιάδας, Παλιές και Νέες Εκβολές Καλαμά. Κατά τη διάρκεια της καταγραφής έγινε αρχικά εργασία στο πεδίο, η οποία περιελάμβανε τον προσδιορισμό συντεταγμένων (X,Y) με τη χρήση GPS ανά αγροτεμάχιο και καλλιέργεια, τον προσδιορισμό του είδους της υπάρχουσας καλλιέργειας και ειδικότερα: Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιές, Μανταρινιές), Χορτολιβαδικές Εκτάσεις, Κτηνοτροφικά Φυτά (Τριφύλλι, Μηδική, Αραβόσιτος), Ελαιώνες, Ακαλλιέργητες Εκτάσεις, Καλαμιώνες, Ακτινίδια, Αμπελώνες, Λαχανοκομικά-Κηπευτικά κ.α. Συμπληρωματικά κατά τη διάρκεια της καταγραφής των καλλιεργειών εντοπίστηκαν υπάρχουσες σταυλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, φωτοβολταϊκά, βοηθητικοί χώροι και θερμοκήπια εντός των καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου