20 Νοε 2012

Εντομολογικός έλεγχος για τις καλλιέργειες εσπεριδοειδών στο Δέλτα Καλαμά

Με στόχο την παρακολούθηση και παγίδευση εντομολογικών εχθρών σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών στο Δέλτα Καλαμά, στη ζώνη Β6 των καλλιεργειών, ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων στα πλαίσια παρακολούθησης πληθυσμών κοκκοειδών (Κόκκινη Ψώρα – Aonidiella aurantii, Ψευδόκοκκος ή Βαμβακάδα των εσπεριδοειδών – Planococcus citri) και της Μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) στο Δέλτα του Καλαμά. Η τοποθέτηση και αλλαγή των φερομονικών παγίδων για τα κοκκοειδή (Κόκκινη Ψώρα – Aonidiella aurantii, Ψευδόκοκκος ή Βαμβακάδα των εσπεριδοειδών – Planococcus citri) ξεκίνησε τον Απρίλιο και για τη Μύγα της Μεσογείου στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι συλλήψεις της Κόκκινης Ψώρας παρουσιάστηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις αυξημένες, σε αντίθεση με αυτές του Ψευδόκοκκου που περιορίστηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλά έως και μηδενικά επίπεδα και οι συλλήψεις της Μύγας της Μεσογείου κυμάνθηκαν σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου