18 Ιαν 2013

Δειγματοληψία ψαριών στο δέλτα του Αχέροντα

Σε μια δειγματοληψία του Φορέα Διαχείρισης σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ τον Οκτώβριο του 2011 απάντησε ένα απο τα πιο σπάνια είδη νανογωβιων  του γλυκού νερού, και συγκεκριμένα του αχερονογωβιού (Knipowitschia milleri). Αυτό το είδος υπάγεται στα παγκοσμίως κρισίμως κινδυνεύοντα και θεωρείται αποκλειστικό ενδημικό του Αχέροντα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου