21 Μαΐ 2015

Eθνική απογραφή πελεκάνων 2015

Το Σάββατο 16 Μαϊου πραγματοποιήθηκε η τρίτη πανελλαδική απογραφή πελεκάνων (Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus), την οποία διοργανώνει η Ελληνική Εταιρία Πρεσπών μαζί με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία με την συμμετοχή του προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης.
     Στόχος της ταυτόχρονης απογραφής είναι να καταμετρηθεί ο συνολικός αριθμός ατόμων πελεκάνων που είναι παρόντα κατά την διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου στους υγρότοπους της Ελλάδας.
          Απώτερος στόχος της ταυτόχρονης απογραφής είναι να εκτιμηθεί ο συνολικός αριθμός ατόμων κάθε είδους (ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για μη αναπαραγόμενα ή αναπαραγόμενα) ώστε να αποκτήσουμε την εικόνα του μεγέθους του πληθυσμού των πελεκάνων που χρησιμοποιούν τα ενδιαιτήματα της χώρας. Τα στοιχεία αυτά θα δώσουν μια τεράστια ώθηση στην προσπάθεια που κάνουμε για να κατανοήσουμε την οικολογία και τις πληθυσμιακές τάσεις των πουλιών αυτών στα Βαλκάνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου