21 Μαΐ 2014

Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων στα Στενά του Αχέροντα

Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων στα Στενά του Αχέροντα


Στα πλαίσια του Monitoring «Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων» πραγματοποιήθηκε εργασία πεδίου στα Στενά Αχέροντα (Γλυκή) σε συνεργασία με την κ. Πανίτσα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Χλωρίδας και Φυτογεωγραφίας του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών, τη Δευτέρα 19 Μαΐου.
Η εργασία πεδίου αφορούσε κυρίως τον προσδιορισμό τύπων οικοτόπων με Δάση αριάς (Quercus ilex) 9340 και  με Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 8210 σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», και τη συμπλήρωση αντίστοιχων πρωτοκόλλων χλωρίδας.
Τα Δάση αριάς (Quercus ilex) με κωδικό 9340 απαντώνται στις πλαγιές των Στενών του Αχέροντα σε ασβεστόλιθους με κλίσεις 20-45% και σε εκθέσεις Β-ΒΔ. Ενώ ο τύπος οικοτόπου «Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση» και κωδικό 8210 απαντάται στο φαράγγι του ποταμού Αχέροντα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου