21 Μαΐ 2014

Εργασίες πεδίου για την παρακολούθηση (monitoring) θηλαστικών


Στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων, κατά το χρονικό διάστημα 26-27 Απριλίου έως 10 Μαίου 2014 πραγματοποιήθηκαν εργασίες πεδίου για τα θηλαστικά, με επικεφαλής τον κ. Γεώργιο Ηλιόπουλο, βιολόγο (ΚΑΛΛΙΣΤΩ)  σε ορεινές περιοχές των περιοχών ευθύνης του Φ.Δ.
Συγκεκριμένα το επιστημονικό προσωπικό και το προσωπικό φύλαξης του Φ.Δ. εκπαιδεύτηκε στην τοποθέτηση και τον έλεγχο ψηφιακής κάμερας καταγραφής ακολουθώντας την μεθοδολογία camera trapping.
Τα καταγραφικά διατηρούνται στις θέσεις τους για ικανό χρονικό διάστημα προτού μετακινηθούν σε νέα θέση. Έτσι η συστηματική τους χρήση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να παρέχει συγκριτικά δεδομένα συχνότητας διέλευσης ειδών και ατόμων είδους σε βάθος χρόνου και να χρησιμοποιηθεί επικουρικά για την πιστοποίηση και επαλήθευση της καταλληλότητας μιας περιοχής -σημείου ως διαδρόμου διέλευσης της πανίδας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου