21 Μαΐ 2014

Στρειδοφάγος στο Δέλτα Καλαμά

Το προσωπικό φύλαξης του Φορέα κατά τη διάρκεια φύλαξης- εποπτείας του δέλτα Καλαμά παρατήρησε Στρειδοφάγο (Haematopus ostralegus).
Είναι παρυδάτιο καλοβατικό πτηνό της οικογενείας των Αιματοποδιδών,  και περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ / 2 της οδηγίας για τα πτηνά.


Οι περισσότεροι πληθυσμοί του Στρειδοφάγου είναι μεταναστευτικοί, με τους αναπαραγομένους στην ενδοχώρα πληθυσμούς, να μετακινούνται προς τις ακτές, κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 
Αναπαράγεται από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο (Hayman et al. 1986) σε μοναχικά ζεύγη ή μικρές ομάδες (Flint et al. 1984), ενώ κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες μέχρι 10 άτομα (Snow και Perrins 1998), αλλά και σε μεγαλύτερα σμήνη, διαμορφώνοντας συχνά σε μεγάλους κόλπους και εκβολές ποταμών, χώρους κουρνιάσματος (Hayman et al. 1986, del Hoyo et al. 1996, Snow και Perrins 1998).
Η φθινοπωρινή αποδημία του Στρειδοφάγου αρχίζει από τα μέσα Ιουλίου και κορυφώνεται τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, ενώ η εαρινή αποδημία αρχίζει στα τέλη Ιανουαρίου και συνεχίζεται μέχρι τον Απρίλιο.
Ο Στρειδοφάγος αναπαράγεται σε παράκτιους αλμυρόβαλτους, και παραλίες με άμμο ή/και βότσαλα (del Hoyo et al., 1996), αμμοθίνες αλλά και βραχοκορυφές με χαμηλή βλάστηση (Hayman et al. 1986) και, περιστασιακά σε βραχώδεις ακτές (del Hoyo et al., 1996), καθώς και στην ενδοχώρα κατά μήκος παραλίμνιων οχθών, υδατοδεξαμενών και ποταμών (Hayman et al. 1986), ή σε καλλιέργειες (del Hoyo et al. 1996) και χωράφια με δημητριακά, συχνά σε κάποια απόσταση από το νερό.
Ο στρειδοφάγος, όπως λέει και το όνομά του, τρέφεται με δίφυρα (δηλαδή με όστρακα όπως μικρά μύδια, στρείδια κ.α) τα οποία μπορεί να ανοίξει με το ράμφος του που έχει ειδικό σχήμα για το σκοπό αυτό.

  • Howard and Moore, Checklist of the Birds of the World, 2003.
  • Verhulst, S.; Oosterbeek, K.; Rutten, A. L.; Ens, B. J. 2004. Shellfish fishery severely reduces condition and survival of oystercatchers despite creation of large marine protected areas. Ecology and Society 9(1): unpaginated.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου