22 Αυγ 2014

Παρατήρηση ειδών ορνιθοπανίδας στο Δέλτα Αχέροντα

Κατά τις μετρήσεις ορνιθοπανίδας στο Δέλτα Αχέροντα (έλος Κερέντζας) και στη λίμνη Λιμνοπούλα Παραμυθιάς, την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014, παρατηρήθηκαν από το προσωπικό του Φορέα τα είδη: Φαλαρίδα (Fulica atra), Πρασινοκέφαλη πάπια (Αnas platyrhynchos), Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis), Στακτοτσικνιάς (Ardea cinerea), Πελαργός (Ciconia ciconia), Δασότρυγγας (Tringa ochropus) και  Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides).Έλος Κερέντζας

Φαλαρίδα (Fulica atra) και 
Κορμοράνοι (Phalacrocorax carbo)


Εικ. 1.2.3.4 Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)

Εικ. 2

Εικ.3

Εικ. 4

Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta) και 
Φαλαρίδα (Fulica atra)


εικ. 1.2 Αργυροτσικνιάς (Casmerodius albus) και 
Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

εικ.2 


Εικ. 1.2.3.4 Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea)

εικ.2
Εικ. 1.2.3 Κρυπτοτσικιάς (Ardeola ralloides)
στη Λιμνοπούλα Παραμυθιάς

Εικ.2

Εικ.3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου