22 Αυγ 2014

Παρακολούθηση του είδους Οsmoderma eremita

Στις 19/8/2014 πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Αχέροντα η προγραμματισμένη εργασία πεδίου για τις ανάγκες της παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων όσον αφορά στον εντοπισμό του είδους Osmoderma eremita, ένα σπάνιο έντομο, που εξαιτίας του τρόπου ζωής του ονομάζεται ερημίτης. Είναι ένα από τα λίγα κολεόπτερα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα II και IV της οδηγίας 92/43/ΕΕ ως είδος "κοινοτικού ενδιαφέροντος" και μάλιστα "είδος προτεραιότητας".Ζει σε κουφάλες δέντρων και πολλές φορές δε βγαίνει από αυτές σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Η ειδική δειγματοληψία με τη χρήση παγίδων προσέλκυσης (φερομόνες) έγινε από τον κ. Τριχά Απόστολο (Βιολόγος, εντομολόγος PhD, έφορος αρθρόποδων του μουσείου φυσικής ιστορίας Κρήτης) και την κ. Κατή Βασιλική (επικ. καθηγήτρια διατήρησης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας, Παν. Πατρών) με τη συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού και των φυλάκων του φορέα διαχείρισης.


          Εικ. 1,2,3,4,5,6Τοποθέτηση παγίδας φερομόνης
 για την προσέλκυση του Σκαθαριού

Εικ.2

Εικ.3

Εικ.4

Εικ.5


Εικ.6
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου