18 Μαρ 2016

Στικταετός (Aquila clanga)

Ολιγάριθμος επισκέπτης του Δέλτα Καλαμά. Αναζητά τροφή σε καλαμιώνες, αλμυρόβαλτους, κανάλια κλπ. Συχνά κουρνιάζει ομαδικά σε συστάδες δέντρων. Είναι απειλούμενο είδος και ανήκει στην κατηγορία VU (Vulnerable - Τρωτό) σύμφωνα με την IUCN.
Ο συνολικός, πολύ μικρός και έντονα κυμαινόμενος αριθμός του πληθυσμού του, έχει κατατάξει τον στικταετό, ειδικά στην Ελλάδα, στην κατηγορία Κινδυνεύοντα (ΕΝ) είδη.
Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο στικταετός στην Ελλάδα είναι η λαθροθηρία και οι συνεχιζόμενες επεμβάσεις στους βιοτόπους του (αποξηράνσεις, αποψιλώσεις παραποτάμιων δασών).
Το κυνήγι του απαγορεύεται αυστηρά.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου